Arkiv

IT-selskapet Powel fikk EU-støtte til å utvikle ny programvare

19 juni 2017

Det trondheimsbaserte IT-selskapet Powel har fått støtte fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 til å videreutvikle og installere nye programvareløsninger til drift av strømnettet. Prosjektet de deltar i, som har fått over 11 millioner euro i støtte, kalles UPGRID og har 19 partnere fra sju forskjellige land i Europa. Det hele ledes av det spanske energiselskapet Iberdrola, og innebærer…

Les mer...

Seminar for medlemskommunene til Trøndelags Europakontor

06 juni 2017

Lurer du på hva din kommune kan få ut av medlemskapet i Trøndelags Europakontor og hva kontoret kan gjøre for deg? Hva ønsker du at Trøndelags Europakontor skal gjøre for deg? Kom og fortell oss det på Scandic Hell 13. juni, når vi arrangerer et møte for alle de 17 medlemskommunene våre! Arrangementet vil vare…

Les mer...

EU-kommisjonen inviterer til infodager om energiutlysningene i Horisont 2020

31 mai 2017

EU-kommisjonen vil arrangere Horizon 2020 Energy Info Days i Brussel fra 23.-25. oktober. Fokuset vil bli på utlysningene knyttet til energi i arbeidsprogrammet for 2018-2020, samt på EUs energieffektiviseringspolitikk. På arrangementet vil det også bli gitt gode tips og råd for hvordan man søker på Horisont 2020, og det vil bli mulig å drive nettverksbygging…

Les mer...

En evaluators tips til en god søknad

29 mai 2017

Nåløyet for å lykkes med en søknad på EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 kan virke smalt. Her er en evaluators tips til hvordan man skriver en vellykket søknad. – En H2020-søknad er en enormt komplisert og tidkrevende prosess, men belønningen man får når en søknad blir godkjent er helt klart verdt all innsatsen, så…

Les mer...

Stort potensiale for bioenergi i Europa

16 mai 2017

Det er et stort potensiale for utvikling av mer bioenergi i Europa ettersom europeiske skoger vokser med et areal tilsvarende en hel fotballbane hvert minutt, ifølge Den europeiske biomasseforeningen (AEBIOM). – Europeiske skoger vokser med 322.000 hektar i året. Det tilsvarer en økning på en hel fotballbane hvert minutt, sa Christina Calderón, markedssjef ved Den…

Les mer...

EU skal dele ut €205 millioner til sikkerhetshetsprosjekter i 2017

13 mars 2017

EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 skal i 2017 dele ut 205 millioner euro til ulike prosjekter innen temaet samfunnssikkerhet, sa EUs Forvaltningsbyrå for forskning (REA) på en konferanse 6. mars. Utlysningene går under navnet «Secure Societies», og søknadsfristen er 24. august klokken 17:00, sa representanter for finansieringsorganet REA – som har blitt opprettet av…

Les mer...

EU-støtte til trøndersk utvikling av tingenes internett

13 mars 2017

Den trønderske bedriften Atbrox mottar over 3,5 millioner kroner fra EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020.

Les mer...

Nye utlysninger innen IKT for kreative industrier og kulturarv

03 februar 2017

Søknadsprosessen for Horisont 2020-prosjekter under IKT-basert forskning og innovasjon for kreative industrier og kulturarv åpnet 8. desember. Her kan du lese mer om utlysningene, og få søkertips til ditt prosjekt. I forbindelse med at de nye utlysningene ble publisert, holdt EU-kommisjonen et to-dagers seminar i Luxembourg 18.-19. november, der de presenterte prosjektutlysningene, svarte på generelle…

Les mer...

Trondheimsbedrift fikk EU-støtte til å forbedre undervannskommunikasjon

30 januar 2017

Bedriften Water Linked har fått en halv million euro i støtte fra Horisont 2020 og Forskningsrådet for å utvikle teknologi for høyhastighetskommunikasjon under vann. Ved hjelp av forskningsinstituttet SINTEF gikk søknadsprosessen lekende lett. -Vi var veldig heldige og fikk mye gratis ved å samarbeide med SINTEF. Slik unngikk vi de tunge takene i starten av…

Les mer...

Energieffektivisering må til for å nå klimamålene for 2030

30 januar 2017

Energieffektivisering av Europas bygningsmasse og økte investeringer i grønne løsninger må til for å nå klimamålene for 2030. Det var hovedbudskapet på en konferanse EU-kommisjonen arrangerte i Brussel 18. og 19. januar.

Les mer...