Nye utlysninger innen IKT for kreative industrier og kulturarv

Søknadsprosessen for Horisont 2020-prosjekter under IKT-basert forskning og innovasjon for kreative industrier og kulturarv åpnet 8. desember. Her kan du lese mer om utlysningene, og få søkertips til ditt prosjekt.

I forbindelse med at de nye utlysningene ble publisert, holdt EU-kommisjonen et to-dagers seminar i Luxembourg 18.-19. november, der de presenterte prosjektutlysningene, svarte på generelle spørsmål, og kom med tips til søknadsprosessen. Dette var en oppfølger av brokerage-eventen som ble arrangert i Bratislava i september.

Seminaret, som samlet representanter fra både akademia og kreative næringer, var myntet på potensielle prosjektdeltakere i krysningspunktet mellom IKT og kulturarv. De frammøtte fikk anledning til å presentere sin prosjektidé, etablere partnernettverk og stille spørsmål til Kommisjonens fageksperter.

Her er noen av Kommisjonens søknadstips for IKT- og kulturarvutlysningene:

 • Søknaden består av en del A, som fylles ut på nett, og en del B, som består av den tekniske prosjektbeskrivelsen. Sistnevnte lastes opp som et eget dokument i portalen. Begge deler består av fem underdeler, som alle må fylles ut. Hold et øye med detaljene.
 • Del B består av de fem delene Impact, Excellence, Implementation, Ethical concerns og Security, hvorav de tre første er de viktigste. Disse tre delene skal tilsammen utgjøre maksimalt 70 sider.
 • Ta deg god tid til søknadsleveringen. Omlag 1% av søknadene feiler allerede her, på grunn av tekniske problemer i sluttfasen som gjør at de ikke rekker fristen.
 • Bevaring av data er nevnt i utlysningens siste del. Det er lurt å tenke på dette så tidlig som mulig i prosessen. Avklar hva slags data du vil bruke, og hvordan du vil gjøre datalagringen.
 • Det anbefales å inkludere metadata fra begynnelsen, slik det framgår av EUs nye Open Research Data Pilot
 • Prosjektet bør være skalerbart
 • Du kan ha eksterne partnere. Men husk at denne deltakelsen ikke finansieres gjennom prosjektet. Husk dessuten at ekstern deltakelse må begrunnes – hvorfor er denne deltakelsen avgjørende for prosjektets suksess?
 • Undersøk hva slags arbeid som allerede pågår på det aktuelle forskningsfeltet
 • «Smart innhold» er gjennomgående for disse utlysningene. Vær oppmerksom på at det fra Kommisjonens side utvises en viss fleksibilitet overfor tolkningen av begrepet.
 • Evaluering («peer reviews») skal være gratis, og offentlig tilgjengelig.
 • Data fra prosjektet skal også (med noen unntak) være allment tilgjengelig.

 

Det var også avsatt tid til å stille spørsmål til ekspertene. Disse – og EU-kommisjonens svar – kan du lese her:

 

Må vi fokusere like mye på alle aspektene, eller står vi fritt til å velge de delene vi ønsker å dekke?Utlysningen går veldig bredt ut. Kommisjonen forventer ikke at én søknad skal dekke alle aspektene. Det er helt normalt at prosjektet ikke dekker alle sidene av arbeidsprogrammet. Det kan faktisk trekke ned kredibiliteten til prosjektet ditt, dersom du prøver å dekke for mye.

 

Blir Impact-delen vurdert kun i henhold til brukerperspektivet? Vil for eksempel innovative og kvalitetsmessige aspekt også telle med, eller er det kun det rent tekniske? Det kan godt tenkes at prosjektet ditt ikke direkte bidrar til samtlige aspekter. Vi ser etter arbeid som potensielt har en innvirkning på samfunnet som helhet.

 

Søknaden har begrenset plasskapasitet, og fokus på metodologien er viktig. Men partnernes kompetanse skal også med, og må henge sammen med kriteriene i utlysningen. Hvordan gjør vi dette innenfor plassbegrensingen? For første runde er ikke den såkalte operasjonelle kapasiteten så detaljfokusert. Men du må ha med data på framtidige partnere i del A. Her kan du indikere for hvilken del av prosjektet de respektive partnere skal delta.

 

Hvor mye kan budsjettet endres? Og hva skjer dersom konsortiet endres mellom fase 1 og fase 2?Dette er ikke viktig, fordi konsortiet ikke er det sentrale i fase 1. Dersom selve kjernen i prosjektet endres på grunn av betydelige endringer i konsortiets sammensetning, er det selvsagt en annen sak.

 

For avviste søknader i første runde, når får man svar? Disse vil ikke få svar før hele prosessen er over. Med andre ord; dersom du ikke har hørt noe innen utgangen av mai, har du mest sannsynlig ikke gått videre til neste runde.

 

Angående «technology readiness level» – er det mulig å starte prosjektet på 4 eller 5, for deretter å endre til 6 eller 7? Ja, dersom du kan argumentere godt nok for det. Dette vil kreve en solid businessplan og en detaljert prosjektbeskrivelse.

 

Er det i orden om jeg også produserer det beskrevne innholdet som framgår av søknaden? Ja. Vær imidlertid bevisst på at dette ikke er utlysninger som etterspør nye produkter, men ny teknologi. Dette er først og fremst et IT- program – det er veldig viktig. Dersom du ønsker å lykkes, må du kunne vise til ny teknologi.

 

Hva om jeg trenger å akkumulere innhold? Kjøp av innhold kan ikke dekkes. Om du trenger å kjøpe til dette står du fritt til å gjøre det, men vær oppmerksom på at det ikke blir dekket av prosjektmidlene.

 

Hvordan kan dette veldig IKT-sentrerte temaet relateres til forskningen innen humaniora?
De sosiale vitenskapene og humaniora er fra Kommisjonens side brukerne, ergo er det disse IKT- og teknologiutviklerne bør konferere med underveis i prosessen. Interessen bør så absolutt være tilstede fra humanioras side – dette er nye verktøy som de kan bruke til å gjennomføre forskningen sin.

 

Viktige datoer:

 1. desember: Søknadsprosessen åpner
 2. februar: Søknadsfrist første runde
 3. september: De søknadene som blir godkjent i første runde, vil bli invitert til å levere i søknad i runde 2.