Programstruktur

Under følger en oversikt over programstrukturen i Horsiont2020. Les mer om de ulike hovedsøylene i H2020 ved å besøke disse undersidene:

H2020_søylestruktur

I tillegg til disse hovedsøylene finnes det tre andre fokusområder: