Nasjonale kontaktpunkt NCP

ncpscreenshot

De nasjonale kontaktpunktene (NCP) i Forskningsrådet bidrar med støtte og kompetanse til deltakere i Horisont 2020.

NCP-presentasjon finner du mer informasjon om de nasjonale kontaktpunktene for H2020.

Klikk her for å se oversikten over norske nasjonale kontaktpunkt.