Ønsker du oppfølging? Ta kontakt med oss

Sitter du på en spennende prosjektidé som du ønsker å diskutere med oss i nettverket? Enten du representerer en bedrift, en forskningsinstitusjon eller en offentlig etat, så ønsker vi i Horisont 2020-Trøndelag å høre fra deg dersom du ønsker oppfølging og tilbakemeldinger.

Nettverksmedlemmer_logoVi i styringsgruppa for Horisont 2020-Trøndelag har samlet solid erfaring med EU-rådgivning, EU prosjektdeltakelse og -ledelse. Vi kan bistå deg med å finne den rette utlysningen for ditt prosjekt innenfor Horisont 2020, samt finne gode koblinger opp mot samarbeidspartnere i regionen, Norge og i Europa. I samarbeid med Norges forskningsråd kan vi veilede deg i søknadsprosessen.

Ved å fylle ut Asset Profile Form, utviklet av Forskningsrådet, vil dette kunne gi oss i styringsgruppa for Horisont 2020-Trøndelag en oversikt over din ekspertise, ditt fagområde og behov for oppfølging.

All informasjon du sender inn og evt. samtaler med oss i styringsgruppa for Horisont 2020, vil behandles konfidensielt.

Utfylte Asset Profile Form, samt direkte henvendelser, sendes til prosjektansvarlig for Horisont 2020-Trøndelag, Iselin Rønningsbakk: iselin.ronningsbakk@mid-norway.no / +47 988 07 684.