Kontakt

E-post: [email protected]

Prosjektleder:

Stein Ivar Mona, Seniorrådgiver ved Trøndelag fylkeskommune

Telefon: +47 92240476

E-post: [email protected]

Samarbeidspartnere i nettverket: 

Innovasjon Norge

Lisbeth Vassaas, EU-rådgiver ved Innovasjon Norge

Telefon: +47 45487771

E-post: [email protected]

Forskningsrådet

Lars E. Onsøyen, Regionsansvarlig Trøndelag ved Forskningsrådet

Telefon: +47 95149397

E-post: [email protected] 

KS Trøndelag

Åse Aspås, Seniorforsker ved KS Trøndelag

Telefon: +47 91815055

E-post: [email protected]

Nord universitet

Irene Andreassen, Seniorrådgiver ved Nord universitet

Telefon: +47 75517755

E-post: [email protected]o

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, NTNU

Øyvin Sæther, Seniorrådgiver ved NTNU

Telefon: +47 95245290

E-post: [email protected]

SINTEF

Reidar Buvik, Seniorrådgiver EU ved SINTEF

Telefon: +47 41677669

E-post: [email protected]

Trondheim kommune

Cecilie Hammond Spark, Internasjonal leder ved Rådmannens fagstab

Telefon: +47 90070669

E-post: [email protected]

Trøndelags Europakontor

Thor Axel Gamst Straume, Europarådgiver ved Trøndelags Europakontor

Telefon: +47 90988883

E-post: [email protected]