Kontakt

Prosjektkoordinator:

Iselin Rønningsbakk, EU-rådgiver ved Trøndelags Europakontor

Mobil: +47 988 07 684

E-post: iselin.ronningsbakk@mid-norway.no

 

Samarbeidspartnere i nettverket: 

SINTEF:

Reidar Buvik, Seniorkonsulent ved konsernledelsen, Stiftelsen SINTEF

Mobil: +47 41 67 76 69

E-post: reidar.buvik@sintef.no

 

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, NTNU

Øyvin Sæther, Seniorrådgiver ved Rektor Stabs, NTNU

Mobil: +47 95 24 52 90

E-post: oyvin.sather@ntnu.no

 

Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Trøndelag

Jon Uthus, Seniorrådgiver ved NHO Trøndelag

Mobil: +47 93 06 18 00

E-post: jon.uthus@nho.no

 

Innovasjon Norge

Lisbeth Vassaas, EU-rådgiver ved Innovasjon Norge/Enterprise Europe Network

Mobil: +47 45 48 77 71

E-post: Lisbeth.Vassaas@innovasjonnorge.no

 

Sølvi Silset, EU-rådgiver ved Innovasjon Norge/Enterprise Europe Network

Mobil: + 47 90 64 38 07

E-post: Solvi.Silset@innovasjonnorge.no