Kontakt

E-post: [email protected]

Prosjektleder:

Sidsel Trønsdal, Rådgiver ved Trøndelag fylkeskommune

Telefon: +47 74175217

E-post: [email protected]

Samarbeidspartnere i nettverket: 

Innovasjon Norge

Lisbeth Vassaas, EU-rådgiver ved Innovasjon Norge

Telefon: +47 45487771

E-post: [email protected]

Nord universitet

Edesio Miranda-Barbosa, Seniorrådgiver ved Nord universitet

Telefon: +47 75517851

E-post: [email protected]

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, NTNU

Øyvin Sæther, Seniorrådgiver ved NTNU

Telefon: +47 95245290

E-post: [email protected]

SINTEF

Reidar Buvik, Seniorrådgiver EU ved SINTEF

Telefon: +47 41677669

E-post: [email protected]

Trondheim kommune

Cecilie Hammond Spark, Internasjonal leder ved Rådmannens fagstab

Telefon: +47 90070669

E-post: [email protected]

Trøndelags Europakontor

Heidi Fossland, Daglig leder ved Trøndelags Europakontor

Telefon: +47 92255820

E-post: [email protected]

Trøndelag Forskning og Utvikling

Camilla Louise Bjerkli, Seniorforsker ved Trøndelag Forskning og Utvikling

Telefon: +47 98448756

E-post: [email protected]