EU-nettverk i Norge

Klikk her  for å se Forskningsrådets oversikt over alle regionale og tematiske EU-nettverk.

Til sammen dekker de femten nettverkene hele Norge. Målet med nettverkene er å bidra til økt mobilisering og deltakelse fra norsk side i Horisont 2020, gjennom økt kompetanse, bedre samarbeid mellom nøkkelaktører, læring og deling av «good practice» og utvikling av allianser.

Samtlige nettverk har fått støtte gjennom Forskningsrådets PES2020:

PES2020 skal bidra til å avlaste kostnader for norske søkere forbundet med utforming av prosjektforslag. PES2020 skal videre bidra til generell kompetanseheving om deltakelse i H2020 blant norske søkere, og til
• at kvaliteten på innsendte søknader blir bedre
• at antall søknader med norsk deltakelse går opp
• at nye søkere mobiliseres til å delta i EU-prosjekter