Horisont Trøndelag

Horisont Trøndelag er et EU-nettverk opprettet i 2018, som finansieres av Norges forskningsråd. Nettverkets formål er å hjelpe offentlig sektor med å løse sentrale utfordringer. Dette gjennom deltagelse i EU-prosjekter, i et samarbeid mellom regionale aktører fra offentlig sektor, akademia, FoU og næringsliv. Nettverket skal resultere i flere trønderske søknader inn mot EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa. Horisont Europa er verdens største program av sitt slag, og omfatter 95,5 milliarder euro som skal deles ut i perioden 2021-2027.

Hvis du vil lese mer om nettverket, velg tema i menyen under «Horisont Trøndelag».