Horisont 2020-Trøndelag

Horisont 2020-Trøndelag er et EU-nettverk opprettet i 2015, som finansieres av Norges forskningsråd. Nettverket skal bidra til økt mobilisering til- og deltakelse blant aktører i Trøndelag i Horisont 2020. EUs rammeprogram Horisont 2020 er verdens største program for innovasjon og forskning, og skal dele ut 78 milliarder euro i perioden 2014-2020. Programmet er verdens største av sitt slag.

Hvis du vil lese mer om nettverket, velg tema i menyen under «Horisont 2020-Trøndelag».