Participant portal

participantportal

I Participant Portal (deltakerportalen) kan du finne og søke på relevante utlysninger i Horisont 2020. Det er også mulig å finne aktuelle samarbeidspartnere, kontakte «de gode hjelperne», samt laste ned nødvendige dokumenter for utforming av søknaden. Det finnes også en guide for H2020 som beskriver de ulike seksjonene i søknadsmalen og hva EU etterspør.

Alle søknader til H2020 sendes inn elektronisk. Det er kun nødvendig i å registrere seg i deltakerportalen én gang for hele programperioden (2014-2020).

Klikk her for å komme til Participant Portal.