Participant portal

I Participant Portal (deltakerportalen) kan du finne og søke på relevante utlysninger i Horisont Europa. Det er også mulig å finne aktuelle samarbeidspartnere, kontakte “de gode hjelperne”, samt laste ned nødvendige dokumenter for utforming av søknaden. Det finnes også en guide for Horisont Europa som beskriver de ulike seksjonene i søknadsmalen og hva EU etterspør.

Alle søknader til Horisont Europa sendes inn elektronisk. Det er kun nødvendig i å registrere seg i deltakerportalen én gang for hele programperioden (2021-2027).

Klikk her for å komme til Participant Portal.