Søyle 1: Fremragende forskning

Søyle 1: Fremragende forskning (Excellent Science)

Målet med den første søylen i Horisont Europa er å videreføre satsninger på banebrytende, nysgjerrighetsdrevet forskning fra Horisont 2020. Dette innebærer å øke EUs konkurransedyktighet innenfor forskning og innovasjon for å stadfeste Europas posisjon som ledende på internasjonalt forskningsnivå. Under Horisont Europa skal dette oppnås gjennom ordninger på tre satsingsområder:

Det europeiske forskningsrådet (ERC) gir finansiering til talentfulle og kreative enkeltforskere og deres team for å gjøre de i stand til å gjennomføre ny og grensesprengende forskning innenfor alle fagfelt.

ERC-stipendiater har allerede gjort fremskritt innen nye og fremvoksende teknologiske felt, inkludert grønn og digital teknologi, så vel som på mange andre områder rettet mot de viktigste strategiske orienteringene i Horisont Europas strategiske plan.

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) gir forskere, forskningsinstitusjoner og bedrifter lønns- og mobilitetsmidler for å skape kunnskapsutveksling på tvers av sektorer og fagområder. Forskeres karrieremuligheter og utvikling skal også forsterkes. Herunder ligger fem initiativer for å øke mobiliteten:

Europeisk forskningsinfrastruktur er en ordning som vil videreutvikle forskningsinfrastrukturen i Europa for å styrke og bedre tilgjengeligheten på utstyr, fasiliteter og løsninger. Målet er å åpne opp for mer forskningssamarbeid på tvers av landegrenser, videreutvikle eksisterende infrastruktur og ikke minst bygge europeiske bærekraftige forskningsinfrastrukturer i verdensklasse som er åpne og tilgjengelige for de beste forskerne fra Europa og resten av verden. Norske forskere har mulighet til å få tilgang til andre lands forskningsinfrastruktur gjennom transnasjonal tilgang (transnational access).