Søyle 1: Fremragende forskning

Søyle1_forskning

Søyle 1: Fremragende forskning (Excellent Science)

Målet med den første søylen i H2020 er å øke EU’s konkurransedyktighet innenfor forskning og innovasjon for å stadfeste Europas posisjon som ledende på internasjonalt forskningsnivå. Dette skal oppnås gjennom ordninger på fire satsingsområder:

Det europeiske forskningsrådet (ERC) vil gi finansiering til talentfulle og kreative enkeltforskere og deres team for å gjøre de i stand til å gjennomføre ny og grensesprengende forskning innenfor alle fagfelt.

Fremtidsteknologier (Future and Emerging Technologies – FET) vil kunne gjøre nye forskningssamarbeid tilgjengelig som gir rom for avanserte løsninger og innovasjon. Dette området vil fremme tverrfaglig samarbeid som leder til nye høyrisiko-ideér og utvikle de mest lovende områdene innen vitenskap og teknologi.

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) vil gi forskere, forskningsinstitusjoner og bedrifter lønns- og mobilitietsmidler for å skape kunnskapsutveksling på tvers av sektorer og fagområder. Forskeres karrieremuligheter og utvikling skal også forsterkes. Herunder ligger en del initiativ for å øke mobiliteten:

  • Innovative Training Networks (ITN)
  • Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
  • Individual Fellowships (IF)
  • Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND)

Europeisk forskningsinfrastruktur er en ordning som vil videreutvikle forskringsinfrastrukturen i Europa for å styrke og bedre tilgjengengligheten på utstyr, fasilitieter og løsninger. Målet er å redusere kostnader og samtidig åpne opp for mer forskningssamrbeid på tvers av landegrenser. Dette omfatter også e-infrastruktur, håndtering av «big data» og åpne datakilder. Norske forskere har mulighet til å få tilgang til andre lands forskningsinfrastruktur gjennom transnasjonal tilgang (transnational access).

Nyttige lenker om fremragende forskning

Europakommisjonen

Forskningsrådet