Arkiv

Hun kom gjennom nåløyet

09 juni 2015

Marie Bysveen i SINTEF Energiforskning gir råd om energi til EU-kommisjonen. Bysveen er forskningsdirektør i selskapet, og reiser med jevne mellomrom til Brussel for å delta i den såkalte rådgivningsgruppen energi (AGE). Hun er den eneste norske representanten og har deltatt i den uformelle rådgivningsgruppen i snart to år. – Jeg meldte min interesse for å delta, og etter…

Les mer...

Dette er «Horisont 2020 – Trøndelag»

01 juni 2015

Med støtte fra Norges forskningsråd, har vi opprettet et helt nytt EU-nettverk i Trøndelag: «Horisont 2020-Trøndelag». Nettverket er en del av regjeringens satsing på økt norsk deltakelse i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram – Horisont 2020. «Horisont 2020-Trøndelag» vil ha med deg på laget!

Les mer...

Bli med når Forskningsrådet arrangerer Horisont 2020 informasjonsseminar med tema mat, hav og bioøkonomi i Trondheim!

01 juni 2015

Sted: Hovedbygningen, Gløshaugen Campus, Høyskoleringen 1, NTNU, Trondheim. Tid: Mandag 22. juni 2015 kl. 09:45 – 14:45

Les mer...