IT-selskapet Powel fikk EU-støtte til å utvikle ny programvare

Det trondheimsbaserte IT-selskapet Powel har fått støtte fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 til å videreutvikle og installere nye programvareløsninger til drift av strømnettet.

Prosjektet de deltar i, som har fått over 11 millioner euro i støtte, kalles UPGRID og har 19 partnere fra sju forskjellige land i Europa. Det hele ledes av det spanske energiselskapet Iberdrola, og innebærer testing og utvikling av nye innovative løsninger for drift og utnyttelse av lav- og mellomspenningsnettet i Sverige, Spania, Portugal og Polen.

Enkel søknadsprosess
En av de andre partnere i prosjektet er det svenske nettselskapet Vattenfall, og det var de som inviterte Powel til å delta og til å bidra med installasjon og videreutvikling av programvaren brukt i det svenske testområdet.

– Powel var delaktig i søknadsprosessen som én av 19 partnere. I og med at vi kom inn i et veletablert konsortsium hvor mye var på plass allerede i forhold til struktur og innhold fikk vi vel en relativ enkel reise gjennom en omfattende søknadsfase, sier Kjetil Kvamme, prosjektleder i Powel.

– Alle de fire store nettselskapene valgte sine egne partnere å jobbe med. Vattenfall valgte å jobbe med eksisterende partnere, og i tillegg til Powel, er Schneider og General Electric også med på den svenske delen av prosjektet, forklarer han.

Samhandlingen med de andre partnerne har vært spesielt interessant da vi har vært delvis partnere og delvis konkurrenter på én og samme tid, og har sittet sammen og lært av hverandre, legger han til.

God PR
Deltakelse i prosjektet har gjort det mulig for Powel å synliggjøre sin ekspertise innen avansert nettforvaltning på en internasjonal arena, ifølge Kvamme. 

– Samtidig har vi bidratt til å realisere løsninger som støtter fremtidens energibehov og dermed har svært reell nytteverdi, sier han.

– Videre har prosjektet gitt oss muligheten til å teste og videreutvikle vår driftsstøtteløsning Powel iAM DMS i et operativt nett, legger han til.

Prosjektet har pågått siden 2015, og skal avsluttes rundt årsskiftet 2017/2018.

Powel er en internasjonal bedrift med rundt 470 ansatte i sju land og kunder i 20. Selskapet feiret 20 år i fjor og leverer programvareløsninger til energisektoren, bygg- og anleggsbransjen og kommunale og private vannverk.

Skrevet av Ane Louise Toft Rud