Arkiv

Trøndelag: Aktiv i Europa, men kan bli bedre

08 november 2016

Trøndelag tar aktivt del i flere EU-programmer og er på mange områder landsledende når det gjelder slik deltakelse. Likevel er det fortsatt rom for forbedring, særlig på kulturfeltet. Dette viser tall fra årets Europabarometer, som vi i oktober samlet inn for andre gang. Her har vi sett på trøndersk og norsk deltakelse i blant annet…

Les mer...

Ekspert: – Ikke slurv med Horisont 2020-søknaden

28 oktober 2016

– Blant de som legger inn en innsats og innfrir alle kriterier, er suksessraten høyere, sa Gordon Sutherland fra EASME, EUs forvaltningsorgan for små- og mellomstore bedrifter, på en prosjektworkshop i  Brussel 25. oktober. ERRIN, det europeiske regionsnettverket for forskning og innovasjon, sto bak arrangementet, som i år ble arrangert for andre gang. For Trøndelagsregionen…

Les mer...

Bli med på å evaluere Horisont 2020-programmet

26 oktober 2016

EU-kommisjonen ønsker dine innspill til hvordan forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont 2020 kan bli enda bedre.

Les mer...

Trondheimsbedrift får EU-støtte til å digitalisere banksektoren

19 oktober 2016

Trondheimsbedriften Signicat har mottatt EU-støtte for å opprette en løsning for etablering av kundeforhold på nett innenfor bank- og finanssektoren. Tanken er at dette kan bli nyttig for banker i hele Europa.

Les mer...

Sirkulær økonomi – muligheter i Horisont 2020

17 oktober 2016

Har du en prosjektidé som kan bidra til mer effektiv ressursbruk? Da finnes det prosjektmidler å hente i Horisont 2020.

Les mer...

EU skal dele ut 104 millioner euro til energieffektivisering i 2017

23 september 2016

EU skal dele ut til sammen 104 millioner euro til energieffektiviseringsprosjekter neste år under innovasjon- og forskningsprogrammet Horisont 2020. Søknadsfristene er 19. januar og 7. juni.

Les mer...

Horisont 2020 åpner forskningsdata

16 september 2016

Horisont 2020-programmet har allerede bestemmelser om åpen tilgang for alle publikasjoner og arbeider nå også for åpning av forskningsdata fra 2017. Prosjektet skal forbedre tilgangen til vitenskapelig fakta og kunnskap for forskere så vel som offentligheten.

Les mer...

Vellykket seminar om næringslivets muligheter i Horisont 2020

07 juli 2016

Se presentasjonene fra seminaret som ble holdt i Trondheim den 6.juni her.

Les mer...

Smarte mellomstore byer

05 juli 2016

Smart Cities er en stor EU-satsing på innovasjon innenfor Horisont 2020-programmet. Målet er å lage strategier som søker å gjøre byer mer energieffektive, både innenfor samferdsel, boliger og administrasjon.

Les mer...

Påvirker Brexit Horisont 2020?

04 juli 2016

Norske aktører kan fortsatt samarbeide med britiske partnere som før, i minimum to år til.

Les mer...