Seminar for medlemskommunene til Trøndelags Europakontor

Lurer du på hva din kommune kan få ut av medlemskapet i Trøndelags Europakontor og hva kontoret kan gjøre for deg?

Trøndelags Europakontor i Brussel. Foto: Iselin Rønningsbakk.

Hva ønsker du at Trøndelags Europakontor skal gjøre for deg? Kom og fortell oss det på Scandic Hell 13. juni, når vi arrangerer et møte for alle de 17 medlemskommunene våre!

Arrangementet vil vare fra klokken 09:30-15:00 og ha hovedfokus på digitalisering og velferdsteknologi. Her vil du også få høre hvordan Molenwaard kommune i Nederland har tatt digitalisering av offentlig sektor helt ut og lagt ned rådhuset.

Klikk her for å melde deg på!

Påmeldingsfrist: 9. juni.

Deltakelse på seminaret er gratis!

Målgruppe: fagledere innen helse og omsorg, fagledere innen IKT, innkjøpsansvarlige og rådmenn.

 

Program: 

Møteleder: Jørn Arve Flått, kommunikasjonssjef i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

09:30-10:00: Kaffe og mingling

10:00 – 10:30: Europaperspektivet
Offentlig sektor etterspørres i økende grad som partner fra FoU- og gründermiljøer. Hva kan det bety for medlemmene?
Innledning ved leder av Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan

Lokalperspektivet
Hva kan vi få ut av vårt medlemskap? Hvordan finne gode løsninger på kommunale utfordringer? Kan vi gjøre mer sammen enn hver for oss?
Kort orientering ved representanter fra medlemskommunene, Gerhard Dalen, Trondheim kommune og Håkon Kibsgaard Jordet, Orkdalsregionen.

10:30 – 11:30: Digitalisering av kommunale tjenester
Molenwaard kommune i Nederland har tatt digitalisering av offentlig sektor helt ut og lagt ned rådhuset. Prosjektleder Jan Meijsen kommer for å fortelle oss om deres erfaringer og løsninger.
Se mer om deres løsninger her, og les om hva det er de har gjort her. Aftenposten har også skrevet om saken; trykk her for å lese deres artikkel fra mars 2015.

11:30 – 12:30 Lunsj
12:30 – 13:30 Velferdsteknologi
• Hvordan løse kommunale utfordringer i et framtidsperspektiv?
Velferdsteknologiprogrammet «Trygg der du er» ved Klara Borgen, rådgiver
Trondheim kommune
• Håkon Sivertsen fra Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) presenterer satsinger
og resultat fra prosjekt Vältäl – et interregprosjekt med mål om å bringe sammen
kommuner med behov for velferdsteknologi og bedrifter som utvikler ulike
velferdsteknologiløsninger og støttessystemer.

13:30 – 13:45 Pause

13:45 – 14:45 Innovative offentlige anskaffelser
«Innovative offentlige anskaffelser er når det offentlige i samarbeid med en tjenestetilbyder utvikler et produkt
eller tjeneste for å tilfredsstille et behov som det ikke finnes en god nok eksisterende løsning på»
• Hilde Sætertrø, NHO, er prosjektleder i Nasjonalt program leverandørutvikling.
Leverandørutviklingsprogrammet hjelper statlige virksomheter, kommuner og
kommunale selskaper som vil bruke innovative offentlige anskaffelser for å skape
innovasjon
• Haakon Skar, daglig leder ved NTNU Accel. De kan være med på å lage de gode koblingene mellom det offentlige og
tilbydere som er med og løser utfordringer. Haakon Skar vil i dette innlegget fortelle om hvordan man kan få til de gode løsningene når næringsliv og det offentlige kommer sammen for å løse samfunnsutfordringer

14:45 – 15:00 Oppsummering og avslutning
Hvor går veien videre?
Ved Vidar Segtnan og møteleder Jørn Arve Flått, samt innspill fra salen.

Klikk her for å laste ned programmet.

 

Allerede påmeldt:

 1. Ingolf Zeiner Petersen, Innherred samkommune
 2. Jon Erik Englund, Innherred samkommune
 3. Kristian Styrvoll, Innherred samkommune
 4. Viggo Murvold, Levanger kommune
 5. Jan Meijsen, Molenwaard kommune i Nederland
 6. Hilde Sætertrø, NHO
 7. Tove Lofthus, Nord-Trøndelag fylkeskommune
 8. Roar Pedersen, Nord-Trøndelag fylkeskommune
 9. Sidsel Trønsdal, Nord-Trøndelag fylkeskommune
 10. John Tuseth, Nord-Trøndelag fylkeskommune
 11. Haakon Skar, NTNU Accel
 12. Oddbjørn Bang, Orkdal kommune
 13. Marit Risvaag, Orkdal kommune
 14. Kristin Wangen, Orkdal kommune
 15. Håkon Kibsgaard Jordet, Orkdalsregionen
 16. Per Anders Folladal, Proneo
 17. Reidar Buvik, SINTEF
 18. Jon P. Husby, Skaun kommune
 19. Bertil Halsen, Sparebank 1 SMN
 20. Cecilie Hammond Spark, Sparebank 1 SMN
 21. Anders H. Haraldsen, Steinkjer kommune
 22. Hilde Melhus, Steinkjer kommune
 23. Renate Nilsen, Steinkjer kommune / Inn-Trøndelag IKT
 24. Sten Almås, Sør-Trøndelag fylkeskommune
 25. Asle Brustad, Sør-Trøndelag fylkeskommune
 26. Kari Mette Elden, Sør-Trøndelag fylkeskommune
 27. Jørn Arve Flått, Sør-Trøndelag fylkeskommune
 28. Kjersti Kahn, Sør-Trøndelag fylkeskommune
 29. Klara Borgen, Trondheim kommune
 30. Kirsti Buseth, Trondheim kommune
 31. Gerhard Dalen, Trondheim kommune
 32. Elin Engen Harder, Trondheim kommune
 33. Nina Sandell, Trondheim kommune, Kommuneadvokaten
 34. Cathrine Soleglad, Trondheim kommune
 35. Berit Solseth, Trondheim kommune, Kommuneadvokaten
 36. Marianne Stålaker, Trondheim kommune
 37. Jaya Thomlison, Trondheim kommune
 38. Torunn Tømmervold, Trondheim kommune
 39. Morten Wolden, Trondheim kommune
 40. Bård Eidet, Trondheimsregionen
 41. Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling
 42. Iselin Rønningsbakk, Trøndelags Europakontor
 43. Vidar Segtnan, Trøndelags Europakontor
 44. Øystein Kvistad, Verdal kommune
 45. Bjørn Magne Lyngstad, Verdal kommune
 46. Stine Malén Valstad, Verdal kommune