Arkiv

I Brussel for å bygge nye prosjekter og partnerskap

28 juni 2016

Energieffektive bygg og Horisont 2020 stod på agendaen da tre norske EU-nettverk inviterte til seminar og matchmaking i Norway House den 15.juni.

Les mer...

Trøndelag best i Horisont 2020

01 juni 2016

Nye tall fra mars 2016 viser at Sør-Trøndelag fremdeles er det fylket i Norge som gjør det best i Horisont 2020, med en samlet finansiering på 70,5 millioner euro. Dette utgjør 156 euro per innbygger i Trøndelag.

Les mer...

Tang og tare kan bli milliardindustri

03 mai 2016

Norge kan innen 2050 produsere 20 millioner tonn tang og tare til en verdi av 40 milliarder kroner. «Vi må tørre å tenke nytt og stort» mener bedriften som i dag er størst i Norge på taredyrking: Seaweed energy solutions.

Les mer...

Invitasjon til innspill til siste arbeidsprogram for Science with and for Society i Horisont 2020

26 april 2016

EU-kommisjonen har nylig publisert Open Public Consultation for innspill til neste arbeidsprogram. De som er interessert i SWafS-tematikken oppfordres til å benytte seg av denne muligheten for å kunne påvirke SwafS-utlysningene i 2018-2020.

Les mer...

EU planlegger datainfrastruktur i verdensklasse for forskning og innovasjon

25 april 2016

I forrige uke kom Kommisjonen med en plan for cloudbaserte tjenester og datainfrastruktur i verdensklasse, som skal sikre at europeiske forskere, næringsliv og offentlige tjenester får maksimalt utbytte av «big data»-revolusjonen vi er inne i.

Les mer...

Åpen høring om forskning, innovasjon og konkurranseevne i EUs energiunion

13 april 2016

Hvordan skal EU klare å redusere klimautslipp og energiforbruk drastisk, samtidig som de skal holde seg konkurransedyktige? Dersom du har et godt svar på dette, kan du sende inn høringsnotat til EU innen 31.mai.

Les mer...

Finn partnere til ditt H2020-prosjekt innen Helse!

05 april 2016

Arbeidsgruppa for Helse i ERRIN arrangerer brokerage event i Brussel 21-22 juni i år. De ønsker alle bedrifter, kompetansesenter, helseklynger og andre velkomne til å delta.

Les mer...

Interessert i Science With and for Society i H2020?

01 april 2016

Hovedmålet med SWAFS er å bygge et effektivt samarbeid mellom forskning og samfunn, rekruttere nye talenter til forskningsmiljøene og å koble fremragende vitenskap med sosial bevissthet og ansvar.

Les mer...

Prosjektutviklings-workshop på Bioøkonomi i Brussel!

14 mars 2016

Den 31.mai arrangerer ERRIN prosjektutviklings-workshop på bioøkonomi i Brussel. Trøndelags Europakontor, som er leder for Horisont 2020-Trøndelag, deltar i planleggingen og gjennomføringen av denne workshopen

Les mer...

Hvem deltar i Helse-delen av Horisont 2020?

09 mars 2016

Forskningsrådet har samlet statistikken for foreløpig norsk deltakelse i samfunnsutfordring 1 i Horisont 2020: Helse, demografiske endringer og livskvalitet.

Les mer...