Trondheimsbedrift fikk EU-støtte til å forbedre undervannskommunikasjon

Bedriften Water Linked har fått en halv million euro i støtte fra Horisont 2020 og Forskningsrådet for å utvikle teknologi for høyhastighetskommunikasjon under vann. Ved hjelp av forskningsinstituttet SINTEF gikk søknadsprosessen lekende lett.

-Vi var veldig heldige og fikk mye gratis ved å samarbeide med SINTEF. Slik unngikk vi de tunge takene i starten av et prosjekt, sier økonomisjef i Water Linked, Torstein Skogseth.

unnamed

Torstein U. Skogseth, økonomisjef i Water Linked.

Water Linked er med som partner i prosjektet, hvor SINTEF er land-koordinator for Norge. Trondheimsbedriften ble kontaktet av NTNU, og invitert med som en del av et større prosjekt. Deretter ble Water Linked satt i kontakt med SINTEF som gjorde mesteparten av jobben med selve søknaden.

Bedriften leverer løsninger for dataoverføring og posisjonering under vann som skal skape trygge og produktive arbeidssteder i maritime næringer, og tilbyr, ifølge Skogseth, høyere hastighet på kommunikasjon enn resten av markedet. Les mer om prosjektet her.

En hurtig søknadsprosess
– Vi kom ganske sent inn i prosjektet, på et tidspunkt da hele rammeverket allerede var på plass, sier Skogseth.

Oppgaven til Water Linked ble da hovedsakelig å tilpasse teknologien sin til prosjektet, og finne sin rolle i samarbeidet, ifølge økonomisjefen.

-Det hele tok veldig kort tid. Mellom et kvartal og et lite halvår fra vi kom inn i prosjektet til søknaden var levert og godkjent, legger Skogseth til.

Anbefaler samarbeid
Skogseth vil anbefale bedrifter som ønsker å søke på støtte fra Horisont 2020 om å alliere seg med noen som har god oversikt for å forenkle prosessen. Water Linked opplevde det som behagelig å ha et erfarent miljø rundt seg, sier han.

– Å samarbeide med akademiske miljø som kan EUs lovverk og er godt kjent med søknadsprosessen innad gjør det lettere for den enkelte bedriften, sier Skogseth.

– Jeg kan anbefale en slik tilnærming på det sterkeste, sier han.

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro fordelt på sju år (2014-2020). Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land.

For tiden deltar totalt 15 bedrifter i Trøndelag i 20 forskjellige prosjekter som er støttet av Horisont 2020, ifølge tall fra oktober 2016. Dette er en oppgang fra 10 bedrifter i 12 forskjellige prosjekter på samme tid i 2015.

 

Skrevet av: Oda Bjørnsborg