EU skal dele ut €205 millioner til sikkerhetshetsprosjekter i 2017

EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 skal i 2017 dele ut 205 millioner euro til ulike prosjekter innen temaet samfunnssikkerhet, sa EUs Forvaltningsbyrå for forskning (REA) på en konferanse 6. mars.

Secure Societies info day

Foto: Iselin Rønningsbakk.

Utlysningene går under navnet «Secure Societies», og søknadsfristen er 24. august klokken 17:00, sa representanter for finansieringsorganet REA – som har blitt opprettet av EU-kommisjonen for å fremme forskning og innovasjon – på en såkalt Horisont 2020 info-dag i Brussel.

Innovasjons- og forskningsprosjekter som kan få støtte er blant annet de som fokuserer på

  • beskyttelse av kritisk infrastruktur innen kommunikasjon, helsevesenet og finansielle tjenester;
  • digital sikkerhet (inkludert cybersikkerhet og personvern);
  • forebygging av katastrofer, kriminalitet og terrorisme;
  • samt grensekontroll.

Prosjektene kan få dekket inntil 100 prosent av kostnadene, og de som får søknaden godkjent, vil få svar senest fem måneder etter at søknadsfristen har løpt ut.

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram der 80 milliarder euro deles ut i perioden 2014-2020. Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land.

Mer informasjon om Secure Societies-utlysningene finner du på nettsidene til EU-kommisjonen, samt i denne presentasjonen fra Forskningsrådet.

Kontakt Forskningsrådet eller Innovasjon Norge dersom din organisasjon eller bedrift vurderer å søke på disse utlysningene og trenger veiledning.