Innlegg av Håvard Tangvik

Proneo leverer prosjektsøknad for sirkulær innovasjon

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på Proneos hjemmesider. Proneo leder et prosjekt der fem europeiske regioner sammen utvikler nye verktøy for omstilling til sirkulær økonomi. Prosjektet har søkt om økonomisk støtte fra Horisont Europa, EUs rammeprogram for forsking og innovasjon. –Trøndelag har lite erfaring med EU-finansierte innovasjonsprosjekter. Dette ønsker vi å få gjort noe med,…

Les mer

Save the date – Europadagene 2022

Europadagene 2022 går av stabelen onsdag 1. og torsdag 2. juni. Årets tema vil være mobilitet, samferdsel og transport. Horisont Trøndelag-nettverket har ansvar for dag 2, hvor det vil være fokus på EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, og de mulighetene dette programmet byr på for trønderske aktører. 

Les mer

Få med deg infodag om Digital Europe Programme og nye kurs fra Forskningsrådet

Digital Europe Programme (DIGITAL) Onsdag 26. januar arrangerer Digitaliseringsdirektoratet (DIGDIR), Forskningsrådet og Innovasjon Norge et informasjons-webinar om EUs nye samarbeidsprogram for digital omstilling i samfunns- og næringsliv, Digital Europe Programme (DIGITAL). Under webinaret vil du få høre mer om de ulike virkemidlene, kommende utlysninger og ikke minst hva programmet betyr for offentlig sektor, næringsliv og…

Les mer

Meld deg på kommende infodager og matchmaking-arrangementer

Europakommisjonen arrangerer flere infodager og matchmaking-arrangementer over de kommende ukene. Vi har samlet opp enkelte av disse, og håper at flere i vårt nettverk har mulighet til å delta under de ulike seansene.  Infodag om Horisont Europas klynge 6De første utlysningene innen mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø med frist i 2022 forventes å åpnes 28…

Les mer