–Gründere og oppstartsbedrift skaper arbeidsplasser og vekst i Norge, og de er viktige i arbeidet med grønn og digital omstilling. Mitt mål er at Norge skal bli verdens beste land å starte og drive bedrift i. For å få til det vil jeg ha innspill fra gründere og oppstartsbedrifter fra hele landet, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Regjeringen skal i løpet av 2024 legge frem den aller første stortingsmeldingen om gründere og oppstartsbedrifter. Meldingen skal fremme kvinnelig entreprenørskap, og belyse relevante politikkområder og rammevilkår for gründere som kapitalmarkedet, kompetanse, sosiale ordninger, grønn omstilling og innretningen av virkemiddelapparatet nasjonalt og regionalt.

– Dersom vi skal få staten og næringslivet til å jobbe bedre sammen må vi vite mer om de viktigste utfordringene som gründere og oppstartsbedrifter møter, og hva som kan være mulige løsninger på dem. Jeg håper at mange vil ta seg tid til å dele sine erfaringer og tanker, og møter opp når vi reiser lander rundt, sier næringsminister Vestre. 

Påmelding på regjeringen.no.