Innspillskonferanse til EUs 10. rammeprogram for forskning og innovasjon

Bilde: Pixabay
Hvor: Norges forskningsråd, Drammensveien 288, Oslo
 
Når: 07. mar kl 11:00 – 16:00
 
Passer for: Forskningsorganisasjoner, Offentlig sektor, Næringsliv, Departementer
 
Påmeldingsfrist: 6. mars kl: 11
 
 

Om arrangementet

EU skal etter planen lansere det tiende rammeprogrammet for forskning og innovasjon (“FP10”) i 2028, og vi har allerede startet forberedelsene.

• Hvilke erfaringer har norske aktører gjort med Horisont Europa?
• Hva bør videreføres og hva bør forbedres eller endres?
• Hva bør være norske hovedprioriteringer for FP10?

Dette er spørsmål vi ønsker svar på når Forskningsrådet i samarbeid med Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Innovasjon Norge arrangerer en åpen konferanse 7. mars.

Endelig program for konferansen blir klart i begynnelsen av februar, men du kan allerede nå melde deg på.

Den innledende plenumssesjonen vil bli strømmet.