Hold av datoen: Europadagene 2024

Velkommen til Europadagene tirsdag 7. mai i på HAVET Arena Trondheim. Temaet i år er hav og Horisont Trøndelag er samarbeidspartner. 

Europadagene arrangeres årlig i regi av Trøndelags Europakontor og samarbeidspartnere. Målet er å vise potensialet Trøndelag har som region for internasjonal forskning, innovasjon og verdiskaping. Med årets Europadager ønsker vi å vise potensialet trøndersk innovasjon har i havsektoren, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi håper arrangementet vil gi mer kompetanse og inspirasjon til å fortsette arbeidet med å styrke Trøndelag som region for internasjonal forskning, innovasjon og verdiskaping.

Programmet vil inneholde følgende hovedtemaer:

  • Liv i havet
  • Hydrogen
  • Blå-grønn sirkulærøkonomi
  • Mobilitet på havet
  • Havexpo

Les mer om arrangementet & programmet her. 

Vel møtt!