Ledige kursplasser hos Forskningsrådet i februar

Forskningsrådet har ledige plasser på to kurs om Horisont Europa i februar, innen henholdsvis:

Se samtlige kurs fra Forskningsrådet her.