Webinar om integrering av samfunnsvitenskap og humaniora i Horisont Europa

(Tekst hentet fra Norges Forskningsråd)

Horisont Europa legger stor vekt på å integrere samfunnsvitenskap og humaniora (SSH) i hele rammeprogrammet, og dette har blitt et eksplisitt krav i flere utlysninger. 

Den 2. mai, kl. 13-14:45 avholder Forskningsrådet et nordisk webinar om mulighetene for samfunnsvitenskapelig og humanistisk-forskning innenfor ulike deler av Horisont Europa. I webinaret vil forskere fra de nordiske landene dele sine erfaringer med SSH-integrering i Horisont Europa/Horisont 2020.

Påmelding til webinaret finner dere her:
Nye muligheter for samfunnsvitenskap og humaniora i Horisont Europa (forskningsradet.no)