Ledige kursplasser innen Horisont Europa – meld deg på!

Enten du er nybegynner eller erfaren – er det Horisont Europa-kurs som passer for deg!

 

B.2 – Horizon Europe Proposal Writing Focus: Impact (Oslo)
B. 2 (nivå 2, for vidarekomne): Kurset gir ein introduksjon til prosjektutvikling i Horisont Europa (arbeidsprogram, emne og utlysingar, søknadsprosess, kva som kjenneteiknar søknader til Horisont Europa, dei ulike prosjekttypane, og dessutan søknadsførebuing). I løpet av kurset vil vi gå gjennom søknadsprosessen frå ide til ferdig prosjektforslag, og du vil få prøve deg gjennom ei praktisk øving.
27. feb – 28. februar 2024
B.2 – Horizon Europe Proposal Writing Focus: Impact (Oslo) (forskningsradet.no)

B.1 – Horizon Europe Proposal Writing: the first steps (Oslo)
B1: (Nivå 1, for nybegynnere): kurset gir et innblikk i hva som kjennetegner et vellykket forsknings- og innovasjonsprosjekt i EU, hva som må gjøres i forberedelsesfasen, og forklarer de enkelte partneres ansvar og oppgaver i prosjektet. Vi kommer inn på hvordan man bygger et godt konsortium, de ulike trinnene i søknadsskriveprosessen og hvordan man best kan lede et søknadsutviklingsløp fram til innlevering 
5. mars 2024
B.1 – Horizon Europe Proposal Writing: the first steps (Oslo) (forskningsradet.no)

C.1 – Project Management and Reporting: the first steps (Oslo)
C.1 (nivå 1, for nybegynnere): Kurset gir en introduksjon til et EU-prosjekts livssyklus; hvordan starte opp prosjektet, samt rapportering og ledelse underveis. Vi vil gjennomgå Funding and Tenders Portal, og du vil få verdifulle tips om gode måter å spre informasjon om prosjektet og prosjektresultater gjennom hele prosjektperioden. Kurset inneholder også en praktisk øvelse i prosjektledelse, hor vi diskuterer hvordan man kan håndtere vanskelige situasjoner som kan oppstå i et prosjekt på best mulig måte.
6. mars 2024
C.1 – Project Management and Reporting: the first steps (Oslo) (forskningsradet.no)

D.1 – Budgeting in Horizon Europe – step-by-step (Oslo)
Kurs (nivå 1, for nybegynnere): kurset er en introduksjon til finansiering og budsjettering I Horisont Europa, og gjennomgår grunnprinsippene for EU-finansiering i forsknings- og innovasjonsprosjekter. Vi forklarer på hvilke måter budsjettering i Horisont Europa skiller seg fra Horisont 2020, og lærer deg å sette opp en god ressursplan og tilhørende budsjett. Kurset avsluttes med en praktisk workshop, hvor du lærer å sette opp budsjett og kalkulere kostnader for et tenkt prosjekt.
7. Mars 2024
D.1 – Budgeting in Horizon Europe – step-by-step (Oslo) (forskningsradet.no)

D.2 – Financial rules of Horizon Europe and H2020 (Oslo)
D.2 – Kurset gir deg en detaljert gjennomgang av økonomireglene i Horisont 2020 og Horisont Europa, og vi gjennomgår hvilke kostnader som er godkjente og hvilke som ikke er det. Vi snakker om ulike måter å beregne personalkostnader på, og viser hvilke andre godkjente kostnader som kan inngå og hvordan disse beregnes (f.eks. reisekostnader, utstyr og internfakturerte kostnader). På slutten av kurset gjennomgår vi hvordan en prosjektrevisjon gjennomføres.
11. mars – 12. Mars 2024
D.2 – Financial rules of Horizon Europe and H2020 (Oslo) (forskningsradet.no)

A.3 – Looking for partners and joining consortia (short webinar)
WEBINAR: A.3 – Dette kurset vil hjelpe deg å forstå hvilken type partnere du skal se etter i Horisont Europa, hvis du foreslår et samarbeidsprosjekt i Horisont Europa eller bare leter etter et konsortium å bli med i. Du vil lære hva som kjennetegner et vinnerkonsortium i Horisont Europa, og du vil få praktiske råd og verktøy som du kan bruke når du søker etter prosjektpartnere.
12. mars 2024
A.3 – Looking for partners and joining consortia (short webinar) (forskningsradet.no)

D.3 – EC Audit workshop (Oslo)
D.3 (nivå 2 og 3, for viderekomne og avanserte): Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020/Horisont Europa, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen. For å få fullt utbytte av kurset er det en forutsetning å ha gjennomført D2-kurset, da D.3-kurset bygger på D.2
13. mars 2024
D.3 – EC Audit workshop (Oslo) (forskningsradet.no)

Oversikt over alle kurs fram til sommeren finner du her:

Forskningsrådets arrangementer (forskningsradet.no)

 

 

Velkommen til kurs, og ta kontakt med Inger Nordgard – [email protected] dersom du har spørsmål.