Innlegg merket ‘Trøndelagsmøtet 2020’

Trøndelag og Europa – sammen om innovasjon i offentlig sektor

Torsdag 9. januar arrangerer Horisont Trøndelag et side-event på Scandic Hell, i forbindelse med Trøndelagsmøtet. Formålet er å bygge trønderske lag innenfor sirkulærøkonomi, bærekraftig lufttransport og inkludering av migranter i lokalsamfunn. Kom og bidra!

Les mer