Trøndelag og Europa – sammen om innovasjon i offentlig sektor

Torsdag 9. januar arrangerer Horisont Trøndelag et side-event på Scandic Hell, i forbindelse med Trøndelagsmøtet. Formålet er å bygge trønderske lag innenfor sirkulærøkonomi, bærekraftig lufttransport og inkludering av migranter i lokalsamfunn. Kom og bidra!

Hvordan kan din bedrift eller ditt forskningsmiljø ta del i det offentlige sitt behov for økt innovasjon? Ønsker du å utforske nye løsninger på trønderske utfordringer?

Med utgangspunkt i utfordringer offentlig sektor står overfor, skal vi bygge løsningsorienterte lag med representanter fra regionale forskningsmiljøer, næringsliv og offentlig sektor. Målet er å samskape europeiske løsninger på trønderske utfordringer, som kan finansieres gjennom verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, EU sitt Horisont 2020. 

Horisont Trøndelag inviterer til et side-event under Trøndelagsmøtet, med ambisjon om å bygge trønderske lag innen følgende tema:

  • Sirkulærøkonomi 
  • Inkludering av migranter i lokalsamfunn
  • Bærekraftig lufttransport

Hvilke muligheter ser du og din organisasjon for å tenke nytt innenfor disse temaene? 

Se fullstendig program her.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det er begrensede plasser, og førstemann til mølla-prinsippet gjelder. Påmelding til Trøndelags Europakontor her.