Velkommen til side-event under Trøndelagsmøtet!

Ønsker du å utforske nye løsninger på trønderske utfordringer? Har du ideer til hvordan din bedrift eller ditt forskningsmiljø kan hjelpe kommuner med behov for innovasjon?

Torsdag 10. januar arrangerer Horisont Trøndelag side-eventet “Europeiske løsninger på trønderske utfordringer” under Trøndelagsmøtet på Scandic Hell. Side-eventet vil avholdes kl. 16.30-18.15, før middagen for Trøndelgasmøtet starter kl. 19.00.

Med utgangspunkt i offentlige utfordringer, vil det bygges løsningsorienterte lag. Lagene vil være sammensatt av representanter fra trøndersk forskning, næringsliv og offentlig sektor. Videre utforskes muligheter for prosjektløsninger sammen med presenterte problemeiere. Målet er å samskape europeiske løsninger på trønderske utfordringer, som på sikt kan finansieres gjennom EU sitt innovasjons- og forskningsprogram, Horisont 2020.

Her kan du få oversikt over side-eventets fullstendige program.

Meld deg på her! Ingen deltakeravgift. Det er begrensede plasser, og førstemann til mølla-prinsippet gjelder. Det er ikke nødvendig å delta på selve Trøndelagsmøtet for å kunne komme på Horisont Trøndelag sitt side-event.