Velkommen til forum om kulturarvturisme!

Ønsker du å utforske mulighetene for å innlede et europeisk samarbeid om innovasjon innenfor kulturarvturisme? Hold av fredag 13. september kl. 12.00-15.00! Horisont Trøndelag inviterer til forumsmøte i Trondheim for å diskutere en mulig EU-søknad.

EU har et stadig økende fokus på kultursektoren, da den er kilde til nye arbeidsplasser og bidrar til både økonomisk vekst i Europa og høyere livskvalitet for EUs borgere. Kultursektoren er kapabel til å fremme sosial inkludering og støtte opp om et kulturelt mangfold, slik EU ønsker. Følgelig vedtok Europakommisjonen i 2018 en ny Europeisk Agenda for Kultur, med fokus på hvordan kultur bidrar positivt til Europas samfunn, økonomier og internasjonale relasjoner.

Horisont Trøndelag inviterer nå til forum om kulturarvturisme, med mål om å avklare interessen blant trønderske aktører for å søke på en utvalgt utlysning fra EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Vi tror forumet vil være av interesse for kommuner, fylkeskommunen, offentlige myndigheter, kulturminneorganisasjoner, museer, kulturinstitusjoner, entreprenører innenfor turisme, næringsliv, forskere og samfunnsvitere.

Under forumet vil det arbeides med en utlysning fra Horisont 2020, som vi tror vil vekke stor interesse i Trøndelag vedrørende kulturarvturisme. Utlysningen etterspør innovasjon, og har søknadsfrist 12. mars 2020.

SC6-TRANSFORMATIONS-04-2019-2020: Innovative approaches to urban and regional development through cultural tourism 

Hovedutfordring: Although cultural tourism by its nature invites cross border, regional and local cooperation, its full innovation potential in this respect is not yet fully explored and exploited. There is also a significant knowledge gap in terms of availability of both quantitative and qualitative data on the phenomenon of cultural heritage tourism and on understanding its contribution towards cultural Europeanisation and economic and social development in Europe.

Program

Kl. 12.00-12.05: Velkommen til forumsmøte  – formålet med dagen v/møteleder Daniel Johansen, kunsthistoriker

Kl. 12.05-12.10: Kort presentasjon av EU-nettverket Horisont Trøndelag v/Sidsel Trønsdal, Trøndelag fylkeskommune

Kl. 12.10-12.40: Enkel lunsj

Kl. 12.40-13.00: Presentasjon av utvalgt Horisont 2020-utlysning innen kulturarvturisme og tips til søknadsskriving v/Øydis Hagen, Norges Forskningsråd

Kl. 13.00-13.20: Kulturarvturisme – Strategier og satsinger i Trøndelag v/seksjon for næring og seksjon for kulturminner, Trøndelag fylkeskommune

Kl. 13.20-14.50: Diskusjon av utlysningen og mulig prosjektdeltakelse

Kl. 14.50-15.00: Oppfølging og neste steg v/Sidsel Trønsdal, Trøndelag fylkeskommune

Deltakelse er gratis.

Påmelding innen torsdag 12. september. Følg denne lenken for påmelding.