Trønderbedrift fikk EU-støtte til medisinsk forskning

Trondheimsbaserte Glucoset AS har fått støtte fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 til å utvikle en sensor som skal måle blodglukoseverdier hos kritisk syke pasienter.

 Trondheimsfirmaet spesialiserer seg på overvåking av blodglukoseverdier hos pasienter. I tillegg til å bedre pasientenes tilstand, kan arbeidet deres bidra til å spare sykehusenes intensivavdelinger for store kostnader. Administrerende direktør Nicolas Elvemo forteller hvordan midlene fra EU-prosjektet har styrket deres firma.

– Støtten fra SME-instrumentet i Horisont 2020 var viktig for å få verifisert potensialet i teknologien vår, sier han.

Administrerende direktør i Glucoset AS, Nicolas Elvemo. Foto: www.glucoset.com

Fikk søknadshjelp

Glucoset fikk vite om muligheten til å få slik støtte fra Forskningsrådet, og brukte et eksternt byrå for å hjelpe seg med den praktiske utformingen og innsendingen av søknaden, opplyser Elvemo.

– Det kostet litt mer enn PES-midlene vi fikk fra Forskningsrådet, men alt i alt gjorde det søknaden mye bedre og prosessen betydelig mindre krevende for oss, sier han.

PES-midler er støtte Forskningsrådet gir til norske aktører som skal søke på Horisont 2020, og som skal bidra til å avlaste deres kostnader forbundet med utforming av prosjektforslag. Du kan lese mer om PES-ordningen her.

Vurder flere utlysninger

Alle bedrifter som har ambisjoner om å være ledende i Europa på sitt område bør søke om å få støtte fra Horisont 2020, forteller Elvemo.

Det er også viktig å vurdere flere forskjellige utlysninger, sier han.

– Selv om man passer godt innenfor en utlysning kan det være flere som er aktuelle og hvor man har høyere sjanse for å komme gjennom nåløyet, avslutter Elvemo.

Du kan lese mer om Glucoset AS og deres arbeid her.

 

Skrevet av: Øyvind Gressetvold