Trøndelagsmøtet 2024: Europeisk beredskapstime

Under Trøndelagsmøtet, som holdes på Scandic Hell 11.-12. januar 2024, arrangerer Horisont Trøndelag en ekstraordinær sesjon: Europeisk beredskapstime.

I dette arrangementet vil vi rette søkelys på beredskap og sikkerhet i et europeisk perspektiv, om det politiske paradigmeskiftet i EU, samt eksempler på regionale FoU-prosjekter innen tematikken.

Her vil du få presentasjoner fra blant annet Norges delegasjon til EU, Mittuniversitetet i Östersund, SINTEF og Trøndelags Europakontor.

Arrangementet avsluttes med en panelsamtale hvor publikum kan stille spørsmål til aktører fra Totalberedskapskomiteen, MidSec og forsvarskoordinator i Trøndelag.

Tid: torsdag 11. januar kl. 16:15-17:15

Sted: Scandic Hell, møterom «Stiklestad»

Program:

1615 – 1620. Velkommen. Servering av kaffe og belgisk konfekt.

1620 – 1635. ‘Sikkerhet og beredskap i Europa – hva skjer i EU og NATO?’ Innlegg fra Josefine Aaser, justisråd ved Norges delegasjon til EU (på Teams)

1635 – 1640. Hva tenker EU? Statusoppdatering fra Trøndelags Europakontor.

1640 – 1650. Hvordan deltar SINTEF i forskningssamarbeidet på beredskapsfeltet? Anita Øren, forskningsleder i SINTEF Digital.

1650 – 1700. Regionalt forankret forskning på sikkerhet og beredskap –
Jörgen Sparf og Evangelia Petriduo fra Mittuniversitet i Östersund og NTNU Samfunnsforskning AS

1700 – 1715. Panelsamtale med spørsmål fra salen. Moderator: Stein Ivar Mona, Horisont Trøndelag.

  • Jörgen Sparf og Evangelia Petriduo fra Mittuniversitet i Östersund og NTNU Samfunnsforskning AS
  • Anita Øren, forskningsleder i SINTEF Digital
  • Ida Stuberg, Medlem i Totalberedskapskommisjonen og advokatfullmektig i Bjerkan Stav Advokatfirma
  • Ebbe Deraas, forsvarskoordinator Midt-Norge
  • Bjørn Damhaug, leder for MIDSEC Cluster

1715. Avslutning

Del gjerne arrangementet med andre interesserte i din organisasjon.