Trøndelag best i Horisont 2020

Nye tall fra mars 2016 viser at Sør-Trøndelag fremdeles er det fylket i Norge som gjør det best i Horisont 2020, hvis vi ser på støtte til innstilte prosjekter. Dette resultatet er mye grunnet SINTEFs og NTNUs aktive deltakelse i prosjekter. Totalt deltar 17 trønderske aktører i 109 H2020 prosjekter, med en samlet finansiering på 70,5 millioner euro. Dette utgjør 156 euro per innbygger i Trøndelag.

Statistikken er innhentet av Forskningsrådet.

Statistikken er innhentet av Forskningsrådet.

Norge ligger på tolvteplass blant deltakerlandene i totale bevilgninger fra Horisont 2020, i fjor var vi nummer 15. Ser vi på totale bevilgninger per innbygger er Norge nummer åtte, hvor vi i fjor var nummer elleve. Norge har mottatt finansiering på 258 millioner euro, som tilsvarer 50 euro per innbygger.

EU støtte (mill. euro) per innbygger etter fylke.

EU støtte (mill. euro) per innbygger etter fylke.