Innlegg merket ‘Kultur’

Informasjonsmøte om prosjektmidler i forbindelse med EUs kulturarvår 2018

EU har vedtatt et europeisk kulturarvår i 2018. I den anledning blir det et spesielt fokus på kulturarv i EUs program for forskning og innovasjon (Horisont 2020), EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett (Erasmus+) og EUs kulturprogram (Kreativt Europa). I disse programmene kan norske aktører selv søke om midler eller delta som partner…

Les mer

Informasjonsmøte om prosjektmidler i forbindelse med EUs kulturarvår 2018

EU har vedtatt et europeisk kulturarvår i 2018. I den anledning blir det et spesielt fokus på kulturarv i EUs program for forskning og innovasjon (Horisont 2020), EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett (Erasmus+) og EUs kulturprogram (Kreativt Europa). I disse programmene kan norske aktører selv søke om midler eller delta som partner…

Les mer