Nye utlysninger innen natur- og kulturlandskap

EU-kommisjonen har lansert de nye utlysningene for naturbaserte løsninger og kulturlandskap under Horisont 2020. Søknadsprosessen åpnet 8. november, med frist 7. mars.

De tre utlysningene deles opp som følger:

Sentralt for utlysningene er hvordan naturen kan brukes som ressurs i urban og rural planlegging. For at prosjekter skal få støtte under disse utlysningene, må de oppfylle kravet om å innebære miljøvennlige løsninger ved bruk av natur, og de må ha et fremtidsrettet fokus.

Tips til søknadskrivingen
I forbindelse med lanseringen av utlysningene, holdt EU-kommisjonen en informasjonsdag i Brussel 8. desember, der eksperter på relaterte fagfelt presenterte sin forskning.

Christos Fragakis, nestleder for bærekraftig forvaltning av naturressurser under Kommisjonens direktorat for forskning og innovasjon (DG Research and Innovation), presenterte her de tre utlysningene, og kom med generelle tips til søknadsprosessen.

Et viktig poeng, ifølge Fragakis, er at «impact»-delen ofte kommer dårlig fram i søknadene.

– Søkerne må spørre seg hva de ønsker å oppnå med prosjektet – eller rettere sagt, hva man ønsker å endre i samfunnet, sa han.

– Med disse utlysningene ønsker vi å demonstrere bevis og konkrete eksempler – i sanntid – på at det å jobbe innovativt med natur og kultur kan lede til nettopp disse endringene, la han til.

Fragakis presiserte at det også er et behov for nye finansieringsformer innen naturbaserte løsninger.

– Vi må se på disse kostnadene som investeringer, ikke som utgifter, påpekte han.

Digital innovasjon og nye modeller for prosjektstyring var også elementer som ble trukket fram.

Om du synes de nye utlysningene virker interessante, og du ønsker å vite mer, kan du lese utlysningsteksten i sin helhet her. Søknadsfrist i første runde er 7. mars.