Muligheter for norske kommuner i EU-programmer

Det er mindre enn en måned igjen til KS sin rapport om norske kommuners deltagelse i EU-programmer blir presentert. Rapporten er en gylden mulighet for kommunesektoren i Trøndelag å identifisere nyttige EU-programmer.

Undersøkelsen som danner grunnlaget for rapporten gjennomføres av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBIR). NIBIR tar sikte på å redegjøre for omfanget av norske kommuner sin deltagelse, men også å finne ut hvor nyttig det er å delta i EU-programmer. I EUs programperiode for 2007-2013 deltok mellom 150 og 190 kommuner i nærmere 1000 prosjekter. Norge bidrar økonomisk for å være med i europeiske programmer på lik linje med EUs medlemsland.

Åse Erdal, leder av brusselkontoret til KS, har tidligere uttalt til EU-delegasjonen at kommunene ser EU-prosjekter som en mulighet til å styrke sin internasjonale profil, tilegne seg kompetanse og gjøre seg attraktive for arbeidstakere.

Kommuner og fylkeskommuners deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonssamarbeid

I det forrige rammeprogrammet for forskning (FP7) var det flere kommuner som søkte om prosjekter, men Stavanger og Oslo skilte seg ut ved at de både søkte på flere prosjekter og hadde en høy suksessrate på prosjekttildelingene.  Her har Trøndelag et stort potensiale å hente ut.

I perioden 2014-2020 er forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont 2020 det programmet som har størst budsjett i EU. Rundt 70 prosent av det Norge betaler for å være med i EUs programmer går til Horisont 2020. Programmet skiller seg fra sine forgjengere ved at det er større fokus på innovasjon og prosjekter som skal finne løsninger på Europas utfordringer. Her spiller kommuner og fylkeskommuner en viktig rolle! Horisont 2020 legger til rette for deltakelse fra offentlige aktører og stimulerer til samarbeid på tvers av sektorer. Offentlige aktører utformer problemstillinger, og er med på å sette agendaen for hva det skal forskes på og hvilke løsninger som skal utvikles for å skape vekst og utvikling i Europa.

Det er hjelp å få

KS-rapporten vil være et viktig hjelpemiddel som kan identifisere relevante og nyttige programmer. Nettverket Horisont 2020-Trøndelag kan bidra med å finne relevante utlysninger i de kommende arbeidsprogrammene, heve Horisont 2020-kompetansen blant offentlige aktører, og sikre at søknadene er så gode som mulig. Horisont 2020-Trøndelag arrangerer seminarer og workshoper hvor bedrifter, forskningsinstitusjoner og kommuner møtes for å diskutere løsninger og lage gode prosjekter.

I tillegg til nettverket Horisont 2020-Trøndelag er det flere regionale, sektorielle og nasjonale EU-nettverk som samarbeider tett for å hjelpe norske aktører. Gjennom FINN-EU-nettverket som ledes av KS, Abelia og Forskningsinstituttenes fellesarena, arrangeres det 11. november et arbeidsverksted for kommuner, fylkeskommuner, forskningsaktører og bedrifter som ønsker å finne partnere og danne prosjektsamarbeid.

Her kan du se en liste over de norske EU-nettverkene som finansieres av Forskningsrådet.

Vær med på å forme nettverkets kommende aktiviteter

Jobber du i en kommune eller fylkeskommune, og ønsker hjelp til å utvikle gode løsninger? Kanskje du representerer en bedrift som har behov for nye samarbeidspartnere og finansiering for å muliggjøre dine ideer? Da oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss. Ved å fylle ut en detaljert Asset Profile, kan vi i styringsgruppa for Horisont 2020-Trøndelag, kartlegge din kompetanse og dine interesseområder. Denne informasjonen bruker vi til å koble mulige samarbeidspartnere, samt tilrettelegge våre kommende aktiviteter basert på dine behov. Slik kan vi hjelpe deg!

I denne lenken finner du Asset Profile skjema til utfylling. Opplysningene du sender inn, behandles konfidensielt internt i arbeidsgruppa for Horisont 2020-Trøndelag.

Asset Profile skjema sendes til prosjektleder Thea Forsberg: [email protected]. For spørsmål, ta kontakt på e-post eller mobil: 971 96 836.

 

Denne artikkelen ble skrevet av Maurits Ovren for Horisont 2020 Trøndelag.