Norge bringer hjem milliarder fra EU-programmet Horisont 2020

Den norske suksessen i EUs forsking- og innovasjonsprogram, Horisont 2020, fortsetter. Hele ni milliarder kroner har funnet veien fra Brussel til Norge. Trønderske aktører er godt representert blant mottakerne av disse midlene.

Aldri før har returandelen til norske miljøer fra Horisont 2020 vært høyere. Hittil har nærmere tre fjerdedeler av Horisont 2020-midlene blitt fordelt. Tallene fra EU-kommisjonen viser at forskningsinstitusjoner står for 58 prosent, og næringslivet for 30 prosent av midlene Norge har konkurrert seg til.

Ved hjelp av støtteordningen til Norges Forskningsråd har norsk næringsliv, akademia og offentlig forvaltning kunnet fortsette den positive trenden med å konkurrere til seg en god andel EU-prosjekter. Forskningsmiljøene har på sin side også lagt ned mye innsats og ressurser, og mange viser seg nå å være godt drevne i søknadsprosessen.

Jevnt over blir norske, deriblant også trønderske, søkere stadig bedre i konkurransen om Horisont-midler fra EU. Vi får stadig mer igjen i forhold til hva vi bidrar med. Utviklingen lover godt for Horisont Europa som er EUs neste forsknings- og innovasjonsprogram, etter at Horisont 2020 er ferdig i 2021. Her har Norge og Trøndelag gode forutsetninger for å lykkes med å hente hjem prosjektmidler fra EU også i fremtiden.

Les mer på Norges forskningsråd sin side her.

Foto: Norges Forskningsråd.