Meld deg på Europadagene 2022


Foto: Zeabus, Pixabay


Fremtidens transport, mobilitet og samferdsel i Trøndelag og Europa

1.-2. juni 2022


Gratis påmelding her


Trøndelags Europakontor og samarbeidspartnere ønsker velkommen til Europadagene 2022. Tema for Europadagene blir fremtidens mobilitet, transport og samferdsel i Trøndelag og Europa. Arrangementet vil foregå over to dager på Scandic Lerkendal i Trondheim.

Arrangementets første dag vil også streames digitalt.


Bakgrunn for konferansen:

EU har satt seg mål om at Europa skal bli et klimanøytralt kontinent innen 2050. Denne ambisjonen skal nås og støttes opp om gjennom flere delmål, inkludert at utslipp av klimagasser reduseres med 55% i 2030, sammenlignet med 1990-nivået. Norge deler disse målsetningene. I EU kommer mellom 20 og 25% av utslippene fra transportsektoren, samtidig har transportutslipp økt siden 1990, mens utslipp i andre sektorer jevnt over har sunket. I Norge utgjør transport omtrent en tredjedel av de totale utslippene. Samtidig har Trøndelag Fylkeskommune et uttalt mål om å bli en klimanøytral region allerede i 2030, inkludert innen transport. Om vi skal nå klimamålene er det derfor behov for radikale adferdsendringer og omstilling.

Hvilke grep må tas, hvilke endringer kommer og hvordan vil omstillingen påvirke samfunnet? For at forvaltningen i Europa og Trøndelag skal nå sine mål må også løsningene gjennomføres og utvikles lokalt. Hva betyr dette for aktørene, tilbydere og brukere i en region som Trøndelag, både fra et by- og distriktsperspektiv?

Med utgangspunkt i de europeiske og trønderske ambisjonene og målsetningene vil Europadagene 2022 ta for seg noen av de utfordringene og mulighetene fremtidens mobilitet byr på. Arrangementet vil også se nærmere på hvilke styrker og fortrinn trønderske aktører allerede besitter, og hvordan EU-forskning kan bidra til grønnere og smartere mobilitet i Trøndelag.


Dag 1 vil øke kunnskap og bevisstgjøring rundt aktuelle strategier og pågående omstillinger i Europa og Trøndelag. Disse byr på både utfordringer og nye muligheter for hele samfunnet, inkludert næringsliv, offentlig sektor, FoUI-sektoren og enkeltpersoner.

Dag 2 arrangeres av Horisont Trøndelag, og fokuserer på EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, og de mulighetene dette programmet byr på for trønderske aktører. Under dag 2 vil det også arrangeres prosjektverksted.

Arrangementet vil se nærmere på spørsmål som:

 • Hvorfor og hvordan skal transportsektoren omstilles?
 • Hvordan ser fremtidens mobilitet ut i Trøndelag?
 • Hvilke styrker og fortrinn besitter trønderske aktører allerede?
 • Hvordan kan EU-forskning bidra til grønnere og smartere mobilitet i Trøndelag?


Program

Dag 1:

Kl. 09.30-10.00 – Kaffe og registrering

Kl. 10.00-10.15 – Åpning ved Tore O. Sandvik, Fylkesordfører i Trøndelag

Kl. 10.15-10.30Veien mot klimanøytral transport og mobilitet

 • Dialog mellom Maja Bakran, Deputy Director General DG Move og Carsten Horn-Hanssen, samferdselsråd ved Norges Delegasjon til EU.

  Moderert av Åse Erdal, spesialrådgiver EU/EØS i KS

Kl. 10.30-10.45 Hvordan jobber Trøndelags største kollektivtransportaktør med å nå målene?

 • Grete Fuglem Tennås, Konstituert administrerende direktør AtB

Kl. 10.45-11.00 – Pause

Kl. 11.00-12.10: Kan Trøndelag lede an som tilrettelegger for fremtidens mobilitet og persontransport?

Moderator:
Susanne Bratli, Fagleder politisk sekretariat, Steinkjer. Tidligere medlem av Stortingets transport og kommunikasjonskomite.

 • Eksempler fra +CityxChange – skalerbare og replikerbare e-MaaS-løsninger
  Tom Jensen, seniorrådgiver +CityxChange og Trondheim kommune

 • Autonome løsninger i et moderne mobilitetssystem
  Erik Dyrkoren, CEO Zeabuz

 • Ligger løsningen på fremtidens mobilitetsutfordringer hos Smart Mobility Norway?
  Torhild Aarbergsbotten, Avdelingsleder Innovasjon i offentlig sektor, Proneo

 • Smart og grønn mobilitet for distriktsområder
  Amela Karahasanovic, Sjefforsker i SINTEF Digital

 • MaaS-systemer – gjennomførbarhet og utfordringer
  Giuseppe Marinelli, Førsteamanuensis, Nord Universitet

 Innleggene etterfølges av en paneldebatt på 15-20 minutter.

Kl. 12.10-13.00 – Lunsj

Kl. 13.00-14.00 – Varetransport i et nullutslipps-samfunn

Moderator:
Ole Svendgård, prosjektleder Renergy-klyngen.

 • Energi, elektrifisering og infrastruktur, hva må egentlig til?
  Bernhard Kvaal, Senior prosjektleder TrønderEnergi

 • Grønn og ren luftfart
  Tor O. Iversen, Project Manager Green Flyway

 • Fremtidens havner og skipsfart
  Kirsti Østensjø, Trondheim Havn

 • Grønn transport på vei og bane
  Jørn Arvid Endresen, Direktør ASKO Midt-Norge

Innleggene etterfølges av en paneldebatt på 15-20 minutter.


Kl. 14.00-14.15 –
Informasjon om EU-muligheter og introduksjon til konferansens dag 2

 • Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge

Kl. 14.15 – Avslutning og oppsummering ved moderator og Trøndelags Europakontor

 

Dag 2:

Hvordan kan EU-forskning bidra til grønnere og smartere samferdsel i Trøndelag?

Kl. 09.30-10.00 – Velkommen og registrering

Kl. 10.00-10.05 – Velkommen til dag 2

 • Trøndelags Europakontor

Kl. 10.05 – Introduksjon til Horisont Europas klynge 5: klima, energi og mobilitet og EUs samfunnsoppdrag om klimanøytrale og smarte byer i Horisont Europa

 • Tor Ivar Eikaas, NCP for Klima, Energi og Mobilitet, Norges Forskningsråd

Kl. 10.50 – Q&A

Kl. 11.05-11.20 – Pause

Kl. 11.20-11.30 – Presentasjon av Horisont Trøndelag-nettverket

 • Stein Ivar Mona, Trøndelag Fylkeskommune

Kl. 11.30-11.40 – Presentasjon av ITS Horizon-nettverket

 • Runar Søråsen, Prosjektleder ITS Norway

Kl. 11.40-11.50 – Trønderlaget og Horisont Europas rolle for regional innovasjonskraft

 • Marie Bysveen, markedssjef i SINTEF Energi

Kl. 11.50 – Lunsj

 

Kl. 12.50 – Prosjektverksted arrangert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SINTEF

Under prosjektverkstedet vil vi jobbe med metodisk tilnærming til EU-prosjekter samt lære av lokale prosjekterfaringer

Formålet med verkstedet er at deltakerne tilegner seg erfaring med å forstå EU-utlysninger, samt få innsikt i relevante verktøy for søknadsskriving- og posisjonering. Samtidig ønsker vi å identifisere konkrete utlysninger og tematikker som er relevante for både deltakerne og regionen, og som gjenspeiler deres styrker. Dette identifiseringsarbeidet vil følges opp i etterkant av prosjektverkstedet.

Det vil legges særlig fokus på vannbasert transport og autonomi, men prosjektverkstedet vil likevel ha stor relevans for aktører som ikke jobber spesifikt med disse temaene.

Prosjektverkstedet er åpne for forskere, næringslivsaktører, innovatører og ansatte i offentlig sektor som jobber opp mot relevante tematikker.

Kl. 15.30 – Avslutning  


Meld deg på her.

Vi tar forbehold om enkelte endringer i programmet.