Klima og miljø

Klima og miljø er et horisontalt fagrområde som gjennomsyrer hele Horisont2020. Målet er å oppnå en ressurs- og vanneffektiv økonomi og samfunn.

Under er lenker til relevante arbeidsprogrammer for klima og miljø i perioden 2016-2017:

Arbeidsprogrammer fra søylen Samfunnsutfordringer: