Internet of Things skaper engasjement i Trondheim

Trønderværet var ingen hindring da Technoport, i samarbeid med Trondheimsregionen og Næringsforeningen i Trondheim, arrangerte innovasjonsfrokost med tema «The Internet of Things Goldrush», 28.august i Trondheim.

 IoT

Over 90 deltakere var samlet i Technoport-teltet på Torget i Trondheim. Utenfor spratt regnet fra asfalten, men inne ble det servert frokost, varm kaffe og spennende innlegg. Tema for dagen var Tingenes Internett, eller the Internet og Things (IoT).

The internet of Things

Det teknologiske forskningsfirmaet Gartner, har uttalt at innen 2020 vil over 25 milliarder «ting» være koblet sammen og aktiveres av mikrobrikker (chip). Flere av teknologimiljøene i Trondheim vil stå bak denne utviklingen. IoT er det neste steget vi står ovenfor, hvor gjenstander og mennesker vil knyttes sammen gjennom kommunikasjonsnett som rapporterer om deres status og / eller omgivelser. For Norge, Europa og verden som helhet, vil dette kunne løse mange av dagens utfordringer, for eksempel innen klima, velferdsteknolgi, transport og utdanning. Ta eldre for eksempel: Hvis din bestemor glemmer å ta medisinen sin, vil et varsel utløses som advarer et familiemedlem via mobil. Hvis denne personen ikke er tilgjengelig, vil en lokal alarmsentral bli kontaktet. Alarmsentralen vil sende personale for å sjekke at din bestemor har det bra. Slik kan The Internet of Things forbedre livskvaliteten blant eldre.

Trondheim som teknologihub

Under frokosten ble vi kjent med denne utviklingen og relaterte aktiviteter i Trondheims-området. Peter Herrmann, leder av NTNU IoT-laben (NINOT), fortalte om deres forskningsframskritt på området. Fra et markedsperspektiv fikk vi presentasjoner fra Trondheimsbedriftene Bitreactive og FourC, som begge jobber med utvikling knyttet til IoT.

Les om Technoports innovasjonsfrokost som møteplass

 

David Edwin. Foto: Thea Forsberg, Horisont 2020-Trøndelag

David Edwin. Foto: Thea Forsberg, Horisont 2020-Trøndelag

Bluetooth evangelisten og senior software-arkitekten, David Edwin, var nok med på å lokke flere av deltakerne til frokosten. Edwin jobber ved Nordic Semiconductor, et norsk firma som blant annet utvikler trådløse mikrobrikker for et globalt marked. Han delte sine tanker om IoT som en «game-changer» for eksisterende forretningsmodeller.

 

H2020-trondelag_logo

På programmet sto også Horisont 2020-Trøndelag. Vi snakket om finansierings- og samarbeidsmuligheter i Horisont 2020, hvor Internet of Things er et tverrgående tema som dukker opp i flere utlysninger.

Unge entreprenører, startups, forskere og etablerte bedrifter, var alle til stede for å diskutere ideer, innovative løsninger og teknologiske framskritt. Det underliggende målet med innovasjonsfrokosten var å skape en uformell møteplass mellom akademia og næringsliv, med mulighet for tettere samarbeid og nye koblinger. Det imponerende oppmøtet reflekterer Trondheim som teknologihovedstad og en hub for nyskapning og innovativ utvikling.

Innovasjonsfrokosten var en del av Trondheim Playground, en festival som går over fire dager, med fokus på teknologi, innovasjon og kreativitet. Det fullstendige programmet kan du se her.

 

IoT initiativ i EU

EU jobber med å være ledende innen IoT. Kommisjonen har opprettet en egen allianse – The Alliance for Internet of Things Innovation (AIOTI), for å oppmuntre og støtte dialog og samhandling mellom ulike aktører innen IoT. Det overordnede målet med etableringen av AIOTI er å skape et dynamisk europeisk IoT økosystem og oppnå Europas IoT- potensiale.

Under EUs program for forskning og innovasjon, Horisont 2020, eksisterer det verktøy for opprettelsen av storskala IoT-piloter. AIOTI er med på å utforme slike piloter, samt standarder for IoT-forskning. IoT er også et tverrgående tema i flere av H2020-utlysningene for 2016/17.

Du kan lese mer om dette initiativet på Kommisjonens sider.

Denne artikkelen ble også publisert på Trøndelags Europakontor sine nettsider, av Thea Forsberg.