Innovasjon

Innovasjon er viktig for å beholde konkurranseevnen, skape arbeidsplasser og vekst. Støtten innenfor dette fagområdet vil derfor innebære blant annet direkte støtte til planlegging og utvikling av nye, forbedrede produkter og før-kommersiell testing.

Under er lenker til relevante arbeidsprogrammene innenfor området innovasjon i perioden 2016-2017:

Arbeidsprogrammer fra søylen Konkurransedyktig næringsliv