I Brussel for å bygge nye prosjekter og partnerskap

Energieffektive bygg og Horisont 2020 stod på agendaen da tre norske EU-nettverk inviterte til seminar og matchmaking i Norway House den 15.juni.

Seminaret ble arrangert av Viken EU-nettverk, FINN EU og Horisont 2020-Trøndelag og handlet om energieffektivisering i bygg og hvordan man skriver gode søknader og setter sammen vellykkede partnerskap for deltakelse i Horisont 2020.

IMG_1307

– The lesson to take away is: do not participate in weak proposals! Gordon Sutherland engasjerte publikum med sine tips og triks for søknadsskriving. Foto: Andreas Løhren.

Arrangementet samlet i underkant av 50 deltakere som fikk en god innføring i temaet fra engasjerte og kunnskapsrike foredragsholdere. Miljøpartiet-politiker Elisabeth Undén fra den politiske ledelsen i Gøteborg åpnet dagen med eksempler på hvordan den svenske storbyen har lyktes i å integrere energieffektive løsninger i byplanleggingen sin. Mariangiola Fabbri fra Building Performance Institute Europe (BPIE) fortsatte med å presentere de store spørsmålene på forskningsfronten. Gordon Sutherland fra Executive Agency for SMEs (EASME) ga deretter gode råd til hvordan man lykkes med en Horisont 2020-søknad innen energieffektivisering. EASME har ansvar for å evaluere disse søknadene på vegne av EU-kommisjonen.

 

Lene Lad Johansen delte Omsorgsbyggs erfaringer med deltakelse i EU-prosjekter.  Foto: Andreas Løhren

Lene Lad Johansen delte Omsorgsbyggs erfaringer med deltakelse i EU-prosjekter.  Foto: Andreas Løhren

I tillegg presenterte tre norske aktører sine suksesshistorier. Terje Jacobsen presenterte SINTEFs arbeid med forskningssentrene Zero Emission Buildings (ZEB) og Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN). Lene Lad Johansen snakket om Omsorgsbyggs erfaring med deltakelse i EU-prosjekter. Som offentlig aktør og eier av store bygningsmasser innen helse- og omsorgssektoren er de opptatte av å være ledende på energieffektive løsninger. Til slutt ga Unni Larsen (Smart City Bærum), Dag Christer Øverland (Entra) og Peter Bernhard (Asplan Viak) deltakerne et innblikk i hvordan de jobber sammen for å utvikle framtidens energieffektive bygg, med det energipositive bygget Powerhouse Kjørbo og det planlagte høyhuset OsloSolar som noen av eksemplene.

 

Matchmakingen er i gang. Gruppa “Automation, control and monitoring tools for energy management” ble ledet av Åse Lekang Sørensen fra SINTEF Byggforsk. Foto: Andreas Løhren.

Matchmakingen er i gang. Gruppa “Automation, control and monitoring tools for energy management” ble ledet av Åse Lekang Sørensen fra SINTEF Byggforsk. Foto: Andreas Løhren.

Del to av dagen bestod av matchmaking. Deltakerne spredte seg mellom tre ulike bord med temaer basert på relevante utlysninger i Horisont 2020. Dette ga deltakerne mulighet til å ha faglige diskusjoner med potensielle prosjektpartnere.

Temaene og utlysningene som ble diskutert var:

  • Near zero energy buildings: New buildings and renovation (EEB-05-2017, EE-13-2016). Ledet av Terje Jacobsen, SINTEF Byggforsk.
  • Renewable energy harvesting in building envelopes (EEB-07-2017). Ledet av Birgit Risholt, SINTEF Byggforsk
  • Automation, control and monitoring tools for energy management (EE-12-2017). Ledet av Åse Lekang Sørensen, SINTEF Byggforsk.

Se ytterligere informasjon om arrangementet og last ned presentasjonene her.