Horisont 2020: Helseseminarer i Oslo og Bergen

I slutten av oktober arrangerer Forskningsrådets program for global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC) seminarer om kommende helserelaterte utlysninger i Horisont 2020 (H2020) i samarbeid med universitetene i Oslo og Bergen.

Arrangementene vil synliggjøre mulighetene for forskningsprosjekter innen global helse for H2020s kommende treårsperiode, 2018-2020. Det er ti relevante utlysninger forskere på global helse kan søke på. Kristin Andersen, nasjonal kontaktperson for helse i H2020, vil presentere utlysningene og informere generelt om helse i H2020. Det vi være mulighet for å diskutere søknadsideer uformelt.

Seminaret i Oslo er 26. oktober mens det tilsvarende arrangementet i Bergen er 30. oktober.

Du finner programmet og påmeldingsskjema for Oslo her

Du finner programmet og påmeldingsskjema for Bergen her