Forbered deg på Horisont Europa med kurs hos Forskningsrådet

Tirsdag 19. november inviterer Norges forskningsråd til et forberedende kurs om kommende Horisont Europa. Kurset vil avholdes på engelsk av Europa Media Group, og retter seg mot forskere, prosjektledere og rådgivere.

Europa Media Group vil trekke på erfaringer fra Horisont 2020. Basert på på lærdom fra inneværende programperiode, vil endringene i overgangsperioden 2019-2021 med betydning for søknadsskrivere og prosjektledere introduseres. Dette kurset går utover offentliggjort informasjon om Horisont Europa, gjennom å presenterer eksempler på Horisont 2020-prosjekter hentet fra virkeligheten. Både suksesshistorier og fiaskoer vil bli drøftet. Dette for å hjelpe norske aktører med å møte Horisont Europa godt forberedt.

Gratis deltakelse. Dersom påmeldte ikke møter på kursdagen, vil det påløpe et gebyr på 1000 kroner. 

Påmelding innen tirsdag 12. november kl. 15.00. Vennligst følg denne lenken for program og påmelding.