Et nytt innovasjonsråd i EU?

EU-kommisær for forskning, Carlos Moedas, har lagt fram planer om å etablere et europeisk innovasjonsråd (EIC), som skal fungere som en «one-stop-shop» for innovasjon, samtidig som det skal tydeliggjøre innovasjonselementet i Horisont 2020.

Moedas har selv uttalt at økt fokus på innovasjon er nødvendig for å kunne knytte Europas forskningsresultater til det europeiske markedet, da teknologier som er utviklet i Europa som regel kommersialiseres andre steder. Kommisjonen har jobbet med forslaget til et EIC i flere måneder, og er nå klare til å få tilbakemeldinger fra industri- og forskningsmiljøer. Et av forslagene som er lagt på bordet er at EIC bør ha tilsvarende ressurser som det europeiske forskingsrådet (ERC), og ha mulighet til å dele ut individuelle stipender. Andre mener et slikt råd kun bør ha en smalere, rådgivende funksjon.

Ideen om å skape et innovasjonsråd er ikke ny. Blant annet vises det til EIC i et policy-dokument skrevet av European Association of Research and Technology Organisation (EARTO) i 2010, hvor SINTEF er medlem. I oktober 2015 kom EARTO med en ny anbefaling til kommisjonen om å ta opp diskusjonen. Dokumentet kan du lese her.

EARTO anbefaler at EIC bør fokusere på hvordan man kan bringe forskningsresultater til markedet og sikre full utrulling av europeisk industri, og nye teknologiske løsninger. Dette er viktig for å kunne generere langvarige effekter (impact), som igjen vil føre til at Europa beholder og skaper arbeidsplasser og økonomisk vekst. I følge EARTO har EIC potensiale til å bidra til implementeringen av en sterk europeisk innovasjonsstrategi, blant annet ved å identifisere spesifikke områder hvor EU bør fokusere tiltak som sammenfaller med EU-politikk.

Carlos Moedas, EU-kommisær for forskning. Kilde: ec.europa.eu

Carlos Moedas, EU-kommisær for forskning. Kilde: ec.europa.eu

Moedas mener selve tilstedeværelsen av det nye rådet vil bidra til å sette søkelyset på Europas innovatører. En innovasjonspris i regi av EIC er en idé som diskuteres.

Per dags dato har det ikke blitt bestemt om eller når et slikt innovasjonsråd vil tre i kraft. Budsjettet for Horisont 2020 er allerede fastsatt, og foreløpig finnes det ingen midler som kan frigjøres til å opprette et slikt råd. Det gjenstår å se om den planlagte midtveisevalueringen av Horisont 2020 tar høyde for et EIC, og om det er vilje blant medlemslandene og i Europaparlamentet til å re-allokere midler i programmet.