ERRIN prosjektutviklings-workshop innen energi

 

energi

25.oktober inviterer regionnettverket ERRIN til prosjektutviklings-workshop for Horisont 2020-utlysninger innen energi med frist i 2017.

Workshopen vil gi deltakere mulighet til å diskutere konkrete prosjektideer med relevante partnere. I tillegg vil det bli presentert tips og triks for søknadsskriving på energifeltet.

Det har kommet inn 12 ideer som skal diskuteres på workshopen.

Slik er stegene fram mot 25.oktober

  • Meld interesse for en av prosjektideene innen 28 september
  • Prosjektlederne vil vurdere potensielle partnere innen 30.september 
  • Aktuelle partnere får invitasjon til å delta på workshopen innen 3.oktober 

Se foreløpig program,  alle innsendte prosjektideer og meld interesse her.