Energi

Forskning og innovasjon innenfor energisektoren er viktig hvis man både skal kutte i utslipp og samtidig  dekke et økende energibehov i Europa til en konkurransedyktig pris.

Under er det lenker til relevante arbeidsprogrammer for energi i perioden 2016-2017:

Arbeidsprogrammer fra søylen Samfunnsutfordringer:
Arbeidsprogrammer fra Euratom: