Bio-basert industri

Bio-basert industri vil være en viktig bidragsyter for at EU skal nå sine klimamål. Målet er derfor å gjøre europeisk industri ressurseffektiv og bærekraftig. Samtidig ønsker man å skape pålitelige verdikjeder av biomasse, biprodukter og avfall.

Under er det lenker til relevante arbeidsprogrammer for bio-baserte industrier for perioden 2016-2017:

Arbeidsprogrammer fra søylen Samfunnsutfordringer:
Arbeidsprogrammer fra søylen Konkurransedyktig næringsliv: