Webinar: Trøndelag + Verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont = Økt innovasjonskraft!

Nytenking, innovasjon og kunnskapsbygging er viktigere enn tidligere for næringslivet og offentlig sektor. Følgelig inviterer Trøndelags Europakontor til et webinar tirsdag 26. mai kl. 10.00-10.30, som vil gi deg innsikt i verdens største innovasjons- og forskningsprogram, EUs rammeprogram Horisont.

Horisontprogrammet er åpent for norske bedrifter og organisasjoner, og webinaret er for deg som jobber i offentlig sektor, er en del av et forskningsmiljø eller er ansatt i en nytenkende og fremoverlent bedrift som ser mot Europa. Trøndelag er den femtende mest innovative regionen i Europa, av 238 europeiske regioner. I likhet med Horisont Trøndelag, ønsker Trøndelags Europakontor å mobilisere en større bredde av trønderske aktører inn i Horisont-programmet. Det arbeides aktivt med å gjøre programmet kjent hos flere i regionen, mobilisere til deltakelse samt å koble trønderske interesser med europeiske partnere. 

Horisont 2020 og kommende Horisont Europa finansierer forsknings- og innovasjonsprosjekter for å bedre konkurransekraften, sikre økonomisk vekst og løse store samfunnsutfordringer i Europa. For å lykkes kreves det samarbeid på tvers av sektorer og fagfelt. Ved å delta inn i Horisont-programmet kan du få finansiering til å realisere et prosjekt, bidra til kompetanseutvikling i egen organisasjon/by/region, det bidrar til godt omdømme og du kan få et større faglig nettverk. Dette kan spesielt ha positive ringvirkninger for lokalt nærings- og samfunnsliv. 

Samtalen vil bli ledet av Heidi Fossland, daglig leder i Trøndelags Europakontor. Inn i samtalen tar Heidi med seg leder av kunnskapskontoret i Brussel, Tor Ivar Eikaas, for å belyse muligheter og erfaring med deltakelse i Horisont-prosjekter, mens kommunedirektør i Trondheim kommune, Morten Wolden, vil dele erfaringer fra det Horisont-finansierte smartbyprosjektet +CityxChange. I prosjektet testes bærekraftige energisystemer ut, der overskuddsenergi fra bygninger og industri distribueres videre eller lagres etter behov. Christina Wår Hanssen fra SINTEF vil dele erfaringer med Trøndelag som en testarena for innovasjon, men også utdype SINTEF sitt ønske om å få med en større bredde av trønderske aktører inn i Horisont-prosjekter. TrønderEnergi ved Bernhard Kvaal vil dele deres erfaringer som bedrift knyttet til Horisont-prosjekt, med spesiell vekt på alt de får igjen ved å delta. 

Meld deg på her: Trøndelag + Verdens største forsknings- og innovasjonsprogram Horisont = Økt innovasjonskraft!