Vil du være med å forme EUs agenda for digital sikkerhet?

EU-kommisjonen inviterer interessenter til å være med i en europeisk dugnad for å forme en best mulig agenda for digital sikkerhet i Horisont 2020. De som skal skrive agendaen trenger innspill fra industrien som deltar, for at den skal bli best mulig. Høringen er åpen frem til 11. mars 2016.

I mai 2015 vedtok kommisjonen Strategien for et digitalt indre marked. Denne strategien sørger blant annet for å etablere et offentlig-privat samarbeid (PPP) for teknologier og løsninger for digital sikkerhet. Kommisjonen vil bruke tilbakemeldingene fra høringen til å etablere en PPP i løpet av 2016.

PPP-en vil være en kontraktsmessig avtale mellom Kommisjonen og en industriell gruppering, som begge er forpliktet til å støtte forsknings- og innovasjonsaktiviteter i Horisont 2020 av strategisk betydning for EUs konkurransekraft innen digital sikkerhet.

Les om eksisterende PPP-er.

En PPP samkjører industrielle og offentlige ressurser. Den vil fokusere på innovasjon basert på et felles utformet veikart. Målet er å optimalisere bruken av tilgjengelige midler i Horisont 2020, ved å sørge for bedre koordinering mellom deltakerland og et spisset fokus på utvalgte teknologiske prioriteringer. Finansiering fra Horisont 2020 skal kunne benyttes til å levere både teknologisk innovasjon og samfunnsmessige fordeler for brukere av teknologier (borgere, små og mellomstore bedrifter, kritisk infrastruktur). I tillegg er det et mål at Horisont 2020 skal utvikle og synliggjøre fremragende europeiske forskningsmiljøer innenfor digital sikkerhet og personvern. Videre er det behov for å definere mangler på teknologiske standarder.

Hvem bør svare på høringen:

  • Bedrifter (leverandører og brukere av digitale sikkerhetsprodukter og tjenester);
  • Industrielle foreninger;
  • Sivilsamfunnsorganisasjoner;
  • Offentlige myndigheter;
  • Forskning og akademia;
  • Borgere

For å komme med dine innspill til høringen, gå inn på Kommisjonens sider.