Vellykket seminar om næringslivets muligheter i Horisont 2020

6.juni arrangerte Horisont 2020-Trøndelag, Innovasjon Norge, NHO Trøndelag og Forskningsrådet seminar om næringslivets muligheter i Horisont 2020 innen havrommet. På seminaret fikk deltakerne praktisk informasjon og veiledning fra blant annet forskningsrådet og innovasjon Norge. I tillegg delte Nils Tokle fra bedriften Plantonic sine erfaringer med deltakelse i SMB-instrumentet i Horisont 2020.

Presentasjonene fra seminaret finner du her:

 

Jon Uthus, NHO

Marianne Haavardsholm Aandahl og Mari Lyseid Authen, Norges forskningsråd

Sølvi Silseth, Innovasjon Norge

Nils Tokle, CEO Planctonic AS

Vidar Segtnan, Trøndelags Europakontor