Vellykket kick-off

Godt oppmøte på nettverkets kick-off. Foto: Heidi Fossland.

16. november inviterte Horisont Trøndelag til kick-off for det nyetablerte EU-nettverket. Rundt 50 representanter fra trøndersk næringsliv, FoU-miljø og offentlig sektor tok turen til Quality Hotel Augustin. Dette for å høre om hvordan nettverket skal fremme innovasjon i offentlig sektor, gjennom deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020. Godt oppmøte kan vitne om at interessen for nettverkets tematikk, samt å utforske muligheter innenfor EU-finansiering, er stor blant trønderske aktører.

Her finner du programmet til nettverkets kick-off.

Gjennom å klikke på foredragsholdernes navn, vil du få tilgang til PowerPoint-presentasjonene benyttet under arrangementet.